Yüz bölgesindeki diğer dokuların onarımına benzer şekilde, göz kapağı ve “orbita” olarak adlandırdığımız göz çukurunu ilgilendiren bölgenin cerrahi patolojilerinin tedavisi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahinin önemli uğraşılarından bir diğeridir. Bu bölge ile ilgili olarak Plastik Cerrahi tarafından başarılı bir şekilde tedavi edilen patolojiler aşağıda sıralanmıştır. Bu konuda oldukça geniş bir liste oluşturmak mümkündür ancak bu bölümde Plastik Cerrahinin ilgi alanına giren prosedürler hakkında ana hatları ile bilgi verilmesi amaçlanmıştır ve daha detaylı bilgiyi hekiminizden almanız uygun olacaktır.

Göz kapağı ve göz küresi ile ilgili Plastik Cerrahi prosedürleri nelerdir 

-Göz kapağı düşüklüğü

-Kapakların içeri veya dışarı dönmesi

-Yüz felci nedeniyle kapağın açık kalması

-Göz kapağı tümörleri

-Göz kapağı defektleri

-Göz çukurunu oluşturan kemiklerin kırıkları

-Göz çukurunun doğumsal veya sonradan oluşmuş deformiteleri

-Göz çukurundan kaynaklanan tümörler

-Göz çevresi tümörler

-Göz kapağı estetiği

-Kaş kaldırma