botoksla-migren

Bt ile Migren Tedavisi Sayesinde İlaçlardan Kurtulabilirsiniz

Yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen migren hastalığı tüm dünyada önemli bir sağlık sorunu olarak kabul edilmektedir. Migren tedavisinde denenen ve farklı oranlarda başarıya sahip olan pekçok ilaç ve yöntem bulunmakla birlikte, hastalığı tam olarak tedavi edecek bir yöntem henüz bulunmamaktadır.
Ataklarının sıklığı ve şiddeti oranında yaşam kalitesinde bozulma ve iş gücü kaybı gibi ciddi maddi-manevi kayıpların meydana gelmesi bu sağlık probleminin çözümü ile ilgili arayışları artırmıştır.

Migren tedavisinde bt nasıl etkisi eder ?

Bt ile migren tedavisi rastlantı sonucu ortaya çıkan bir tıbbi uygulamadır. Estetik amaçlı yüze yapılan bt uygulamalarından sonra hastaların çok önemli bir kısmında, migren ataklarında ciddi (%50-80 oranında) ve migren nedeniyle ilaç kullanımında ciddi azalma tespit edilmiş ve bunun üzwerine konuyla ilgili bilimsel çalışmalar başlatılmıştır.
Bu bilimsel çalışmalar sonucunda baş-boyun bölgesinde migren atağının başlama tetiğini çeken sinir sıkışma noktalarının olduğu bulunmuştur. Bt migren tedavisi bu noktalarda sinirleri sıkıştıran kasların bloke edilmesi esasına dayanır. Yani sinirlerin sıkıştırılması önlenmiş olur, dolayısıyla migren atağının başlatan tetik çekilemez.

Bt ile migren tedavisi nin avantajları nelerdir?

En önemli avantajı ilaç kullanımının enaza indirilmesi hatta çoğunlukla ilaç kullanımına gerek kalmamasıdır. Diğer taraftan atak sıklıklarında ve şiddetinde %50 ve üzeri düzelme sağlanmaktadır. Tüm bu kazanımlar bt ile migren tedavisi nin hasta konforunu ne denli artırdığını bilimsel olarak gösteren sonuçlardır.

Bu yöntem için en uygun aday hasta profili hangisidir?

Her migren hastası için bt kullanımı faydalı olabilir. Ancak çok sık atak geçiren, diğer tedavilerden fazla fayda görmeyen ve çok ilaç kullanmak zorunda olan hastalar en uygun hasta profilini oluştururlar.

Bt ile migren tedavisi nasıl yapılır?

En önemli adım tetik noktaların doğru tespit edilmesidir. Bu bağlamda atakların başlangıç noktaları hakkında hastadan alınan hikayeyle uyumlu olarak, alın, şakak ve ense bölgesindeki tetik noktalar belirlenir. Belirlenen tetik noktalara yaklaşık 15-20dk. sürecek bir uygulama ile bt enjeksiyonu yapılır. Uygun dozun uygun noktaya yapılması tedaviden elde edilecek başarı için son derece önemlidir.

Tedavi sonrası nelere dikkat edilmesi gerekir?

Bt ile migren tedavisi sonrası etkinin tam olarak başlaması 3 ile 10 gün arasında değişen bir süre gerektirir. Tedavi sonrası süreçte normal yaşantınıza devam edersiniz. İş yaşamınızı veya günlük yaşantınızı etkileyecek herhangibir kısıtlama yoktur.

Bt ile migren tedavisi kim tarafından yapılmalıdır?

Uygulama genellikle Estetik Plastik Cerrahi uzmanları ve Nörologlar tarafından yapılmaktadır. Tabiki bir Plastik cerrahi uzmanı olarak, cerrahi anatomi bilgisinden ve çok sık bt uygulaması yapmamızdan kaynaklanan avantajlara sahip olduğumuzu burada hatırlatmak isterim. Ayrıca bt ile migren tedavisi nin bir sonraki aşamasının cerrahi tedavi olması nedeniyle işlemin Plastik cerrahlar tarafından yapılmasının daha doğru olduğunu düşünüyorum.

Migrenin cerrahi olarak kalıcı tedavisi mümkünmüdür?

Evet mümkündür. Bt ile migren tedavisi nden fayda gören hastalar, cerrahi tedaviye uygun olan hastalardır. Yani sıkışan sinir dokusu bt yerine kalıcı olarak ameliyatla gevşetilebilir. Böylece tekrarlayan bt uygulamalarına gerek kalmaz. Bu noktada hastanın tercih yapması önemlidir, 6-12 aya arasındaki süreçlerde, 10-15 dk . lık bt uygulamalarına devam edebileceği gibi, cerrahi yöntemle bir defada bu işi çözme yolunuda tercih edebilir.

Cerrahi işlem yapılmadan bt ile migren tedavisi mümkünmüdür?

Evet, mümkündür. Bt uygulaması hastanın cerrahi tedaviye uygun olup olmadığını değerlendirmek için yapıldığı gibi 6-12 ayda bir tekrarlayan uygulamalar şeklinde tedavi amaçlı olarakda kullanılabilir. Hangi yolu seçeceğine karar verecek kişi hastanın kendisidir.