lipo-pic

Dövme Sildirme

Yapılan arkeloji ve sanat tarihi araştırmaları gösteriyor ki, M.Ö 600’lerde dahi dövme yaptırma teknikleri biliniyor ve uygulanıyordu. Özellikle Orta Asya Türkleri’ne ait yazıtlarda Hun ve Göktürk halklarının dövme yaptırmaya büyük ilgi duydukları, dövmeleri birer rütbe işareti olarak kullandıkları, Uzak Doğu toplumlarının kültürel özellik ve inançalrını vücutlarındaki dövmelerde taşıdıkları biliniyor. Bu çalışmalar gösteriyor ki insanın inandığı, benimsediği, sevdiği, kendisine hatırlatmak istediği konu, durum, düşünceleri ifade eden simgeleri vücudunda kalıcı olarak taşıma isteği oldukça eskilere dayanıyor. Günümüzde de aynı düşüncelerle dövme yaptırmayı seçen çok sayıda insan var. Ancak dövmeler bazen farklı sebeplerle artık görmek istemediğimiz kötü birer detaya dönüşebiliyor. İşte böyle durumlarda dövme sildirme amacıyla bir arayış başlıyor. Enfeksiyon riski yüksek olan bu işlem için mutlaka bir kliniğe başvurmak ve hekim kontrolünde olmak çok önemli.

Dövme sildirme amacıyla hangi yöntemler kullanılır?

Dövme dokusunun cerrahi olarak çıkartılması, dövme dokusunun yerine deri yamaları eklenmesi, dermabrazyon dediğimiz deri zımparalama işlemi ve lazer uygulamaları dövme silme estetiğinde kullanılan başlıca yöntemler.

 En etkili dövme sildirme yöntemi nedir?

 En etkili yöntem cerrahi olarak dövmenin çıkarılması, ancak bu işlem için dövmenin büyüklüğünün ve bulunduğu bölgenin uygun olması gerekiyor. Bu işlem, hastaya çok az iz kalarak çok kısa sürede sonuç sunabiliyor.

 Dövme çıkarma dışındaki dövme sildirme yöntemleri nelerdir?

Bu yöntemler içerisinde özellikle büyük dövmeler için seri cerrahi çıkarım işlemleri, ekspander dediğimiz doku genişleticiler ve deri yamaları kullanılabilir. Ancak bu yöntemler içerisinde deri yaması yöntemine kalacak olan iz nedeniyle, hastayla iyi tartışılarak karar verilmesi gerekiyor. Ekspander dediğimiz doku genişletme yönteminde ise, kalacak olan izin ince olması bir avantaj iken, 2 aşamalı bir yöntem olması ve maliyetin diğer yöntemlere göre kısmen fazla olması dezavantaj olarak kabul edilebilir. Sonuçta dövme sildirmek isteyen kişiyle bu yöntemlerin avantaj ve dezavantajları tartışılarak bir karar verilmektedir.

 Zımpara yönteminde dövme nasıl silinir?

 Dönen bir tur ucuna eklenen özel zımparalar yardımıyla derinin katmanları soydurularak dövmede kullanılan boyaların vücuttan uzaklaştırılması sağlanır ve dokunun iyileşmesi beklenir. Ameliyathane koşullarında yapılması gereken bir işlemdir ve dövme boyası derin dokuda olduğu için, kısmen iz bırakacak bir yöntemdir. Bazen tekrarlayan uygulamalar gerekebilmektedir.

 Lazerle dövme sildirme olurmu?

 Lazer ışığını emen farklı renkler mevcuttur. Dolayısıyla her renk için farklı lazer sistemleri kullanılarak, ısıl bir hasar oluşturulur ve kullanılan boya buharlaştırılır. Lazerle dövme silme işleminin dezavantajı çok seans gerektirmesi, her renk için farklı lazere ihtiyaç olması ve boya silinse bile hafif bir gölgelenmenin tedavi sonrası kalacak olmasıdır. Avantajı ise işlem sonrası diğer yöntemlere göre iz kalmamasıdır.

 Sonuç olarak dövme sildirme işleminin özellikle büyük ve çok renkli dövmelerde kolay olmadığı unutulmamalı, dövme yaptırırken dikkatli ve titiz bir değerlendirme yapılmalıdır. Dövme silme işlemi için estetik cerrahınızla tüm yöntemleri tartışarak sizin tercih ve önceliklerinize göre en uygun olan seçilmelidir.