Yaşlanma ile birlikte yüzde baş-boyun bölgesinde meydana gelen değişimlerden göze çarpan ön  emli bir kısmını, çene altı ve boyun bölgesindeki deformiteler oluşturur. Bazen yaşlanmadan  alakasız bir biçimde, genetik miras ve vücut karakteristiklerine bağlı olarak, güzel bir boyun  görünümüne engel olan deformiteler görülebilir. Bu deformiteleri, kabaca çene altında yağ  toplanması, sarkma, çene-boyun arasındaki açının bozulması, boyun derisinde kırışıklıklar oluşması  ve çene altından boyun bölgesine uzanan bantlar oluşması şeklinde tanımlayabiliriz.

Nasıl bir işlem ile bu deformiteler düzeltilmektedir?

Bahsedilen deformiteleri düzeltmek için kullanabileceğimiz pek çok yöntem mevcut. Bu  yöntemleri botox enjeksiyonu, iple boyun estetiği, liposuction, çene altından yapılacak kesi ile boyun germe, kulak  önü ve arkasından yapılacak kesi ile boyun germe şeklinde sıralayabiliriz. Problemle ilgili tüm değerlendirmeler dikkatlice yapılmalı ve boyun-gıdı estetiğinde kullanılacak yöntem veya yöntemler planlanmalıdır.

Boyun germe estetiğinde yapılan işlemler nelerdir?

Boyun germe estetiğinde deformiteye uygun olarak deri ve derialtı yağ dokusu kırışıklık ve fazlalığı giderilir. Deri altı kas dokusu gerginleştirilerek bantların görünümü ortadan kaldırılır. Bu işlem ile aynı zamanda çene-boyun açısı estetik açıdan uygun duruma getirilmiş olur

Benim için en uygun yöntem hangisidir?

Detaylı bir muayene ve sizin talepleriniz değerlendirildikten sonra, sizin için en uygun prosedüre birlikte karar verilecektir. Bazen bu prosedürlerin birlikte kullanılmasıda söz konusu olabilmektedir. Örneğin deri kırışıklığı ve fazlası olmayan ancak boyun bölgesinde bantlardan şikayetçi olan, bir hastada çene altından yapılacak küçük bir kesi ile boyun estetiği yapılması yeterli olacaktır. Diğer taraftan eğer ciddi bir deri fazlalığı mevcutsa kulak arkası kesiyle girilerek boyun germe işlemi tamamlanmalı ve fazla deri çıkarılmalıdır.

Boyun germe işlemi yüz germe ile birlikte mi yapılmalıdır?

Boyun germe işlemi başlı başına ayrı bir prosedür olarak uygulanabileceği gibi, yüz germe işleminin  bir parçası şeklinde eş zamanlı olarak da uygulanabilir.

Sadece liposuction ile gıdı estetiği yapılabilirmi?

Orta yaş grubunda veya yaştan alakasız olarak gıdı bölgesinde cilt altı dokuda yağ birikimi olan ve cilt sarkması ileri derecede olmayan kimselerde, sadece 2mm lik kesilerden yapılacak liposuction işlemi ile güzel bir boyun görünümü elde edilmesi mümkündür.

Boyun germe estetiği sonrası dönem nasıldır?

Boyun germe için yapılacak prosedürler hastalar tarafından oldukça kolay tolere edilmektedir. Toparlanma süreci işleme göre değişmekle birlikte olası şişlik ve morluklar 1 hafta içerisinde büyük oranda düzelmektedir. Ancak yüz bölgesindeki diğer işlemlerde ve yüz germe prosedüründe olduğu gibi, ödemin tam olarak inmesi bazen haftalar ve aylar sürebilmektedir.