yanık ve iz tedavisi Yanık ve Yanık İzi Tedavisi

Eksik olan deri ve diğer dokuların yerine konmasının ötesinde, yara bakımında uzman olan Plastik Cerrahların, yanık bakımında üstlenecekleri görevin önemi açıktır. Diğer yandan yanık yarası iyileştikten sonra, geç dönemde karşılaştığımız, yanığa bağlı deformitelerin düzeltilerek görünüm ve fonksiyonun iyileştirilmesi Plastik Cerrahların önemli uğraşlarından biridir.

Yanık tedavisi bir ekip işidir ve bu ekibin önemli bir parçası Plastik Cerrahi uzmanlarıdır. Sonuç olarak yanık travması nedeniyle, akut tedavisi yapılmış bir hastanın, tedavinin ilerleyen aşamalarında, hasara ve kayba uğramış deri ve diğer dokuların yenilenmesine ihtiyacı olacağı açıktır. İşte bu noktada, tüm vücuttaki doku kayıplarırının onarımını üstlenen Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Bilim Dalı devreye girmektedir.

Yanık halen ülkemizdeki önemli sağlık sorunlarından birisidir. Ekonomik gelişmişliğin derecesinin yanı sıra, ülkemizdeki eğitim seviyesi ve koruyucu sağlık hizmetlerindeki yetersizlikler, bu sorunun çözülmesine engel olan temel faktörler arasındadır.

Yanık olduğunda ilk yapılması gereken nedir?

Yanığın türüne ve etkene göre ilk yardım türü değişir. Ancak genel yanık ilk yardımı çerçevesinde, yanığa sebep olan etkenden uzaklaşılması, yanık yarasının soğuk su dışında herhangibir etkenle temastan kaçınılması, büyük yanıklarda ısı kaybının önlenmesi ve mümkün olan en kısa zamanda bir tedavi kurumuna baş vurulması gerekir.

Plastik cerrahi yanık ve yanık izi tedavisi için hangi yöntemleri kullanır?

İyileşmeyen yanık yaralarında vücudun başka kısımlarından alınan dokular ile yaranın iyileştrilmesi kullanılan en önemli yöntemdir. Yanık izi tedavisi (deformiteler, çekintiler, yapışıklıklar gibi…..) ise probleme yönelik olarak doku nakilleri, lazer uygulamaları ve expander dediğimiz doku genişleticiler sıklıkla kulanılmaktadır.

Fraksiyonel lazer ve yağ enjeksiyonları ile yanık izi düzeltilebilirmi?

Fraksiyonel lazer uygulamaları ile yanık izi estetiği yapılarak açıdan önemli düzelmeler sağlanabilmektedir. Diğer yandan yanık yarasına yapılacak yağ enjeksiyonları ile izin yumuşatılması ve kök hücreler sayesinde estetik olarak daha iyi görünmesi sağlanmış olur.

El, parmak, kol, boyun, bacak, meme bölgesi çekintileri nasıl tedavi edilir?

Doku nakilleri veya doku kaydırma teknikleri ile fonksiyon kaybına neden olan tüm çekintilerin tedavisi mümkündür.

Yanığa bağlı hangi deformiteler Plastik Cerrahi tarafından düzeltilir?

-Yanığa bağlı gelişen kulak-ağız-burun deformitelerinin
-Yanığa bağlı gelişen kaş- bıyık- sakal bölgelerindeki “kıl-saç” eksikleri
-Saçlı derideki yanık izi tedavisi
-Göz kapağı çekintilerinin ve deformiteleri
-Yanığa bağlı oluşan göğüs-meme deformiteleri
-Yanık sonrası oluşan kötü görünümlü izler
-Yanık sonrası parmak-el-kol deformiteleri
-Yanık yarasının bakımı
-Yanığa bağlı deri eksiklikleri