Meme Onarımı İle Size Ait Göğüslerinize Kavuşun

Göğüs kanseri nedeniyle alınan veya doğumsal anomali nedeniyle gelişmemiş bir memenin yeniden oluşturulması işlemine “meme rekonstrüksiyonu” yani meme onarımı adını veriyoruz. Kadında cinselliğin sembolü olan bir organın kaybedilmesinin yaratacağı psikolojik travmanın göz ardı edilemeyeceği açıktır. Hele ki günümüzde meme kanseri tedavisindeki ilerlemelere bağlı olarak görülen yüksek kür oranları ve uzun hastalıksız yaşam süreleri dikkate alındığında, göğüslerinin yeniden oluşturulabileceğinden habersiz olarak, yaşantısını devam ettiren bayanların sıkıntılarını tahmin etmek hiçde zor olmasa gerek. Bu noktada Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahlar olarak bizlerin, kanser nedeniyle alınmış bir memeyi yeniden oluşturabilecek bilgi ve beceriye sahip olduğumuzu hatırlatmak istiyorum.

Kanser sonrası meme onarımı çok sık yapılan bir işlemmidir?

Ülkemizde maalesef halen gerek bilgi eksikliği gerekse yanlış yönlendirmeler sonucunda olması gereken oranlarda kanser sonrası meme onarımı operasyonları yapılamamaktadır. Bu operasyonlarda çok başarılı sonuçlarımız olmasına rağmen, pek çok bayan, sutyen protez kullanmanın ve bir organını kaybetmenin verdiği psikolojik travmayla günlük yaşantılarında defalarca karşı karşıya kalmaktadır.

Meme onarımı yaptıran hastalarda ne gibi değişiklikler görülür?

Meme onarımı yaptığım hastalarımın içerisinde kullandığı anti depresan tedaviyi sonlandıran kimselerden tutunda, yüksek tansiyon problemi normale dönen ve antihipertansif kullanmayı bıraktığını ifade eden, yaşama çok daha pozitif ve olumlu bakmaya başlayan daha önceden hiç olmadığı kadar sosyal yaşama geri dönen örnekler oldukça fazla. Burada bir noktaya özellikle dikkat çekmek istiyorum, ameliyat sonrası dönemde çeşitli sıkıntılar çekmiş olan hastalarım dahil olmak üzere, “başa dönme şansın olsa bu ameliyatı yeniden olurmusun” diye sorduğum hiçbir hastamdan “hayır olmam” yanıtını almadım. Bu sonuç, meme onarımının bir bayan için ne denli önemli olduğunun anlaşılmasına yetecek bir sonuçtur.

Kimlere meme kanseri sonrası meme onarımı yapılabilir?

Yaygın hastalığı ve ameliyata engel bir sağlık problemi olmayan her bayana meme rekonstrüksiyonu ameliyatı yapılabilir. Unutulmamalıdır ki meme rekonstrüksiyonu, kişinin yaşam kalitesini artırıcı, özgüvenini pekiştiren bir ameliyattır ve bu sağlık probleminden muzdarip olmuş her kadının bu ameliyattan faydalanmaya hakkı olmalıdır.

Hangi yöntemlerle meme onarımı yapılmaktadır?

Meme onarımı cerrahisinde kullanılabilecek pek çok yöntem mevcuttur. Benim kişisel tercihim genellikle kişinin karın bölgesi veya sırt bölgesinden elde edilecek dokular ile veya sırt bölgesinden elde edilecek dokular ile birlikte protez kullanarak meme onarımı yapmaktan yanadır. Ancak sadece protez kullanarak veya önce doku genişletici sonra protez kullanarak da meme onarımı yapılması mümkündür. Her yöntemin kendine has avantaj ve dezavantajları olması ve bir yöntemin her hastaya uygun olamayacağı dikkate alındığında, kişinin vücut özellikleri, sağlam göğüsün boyutları, cerrahın yöntem tercihi ve hastanın tercihi değerlendirilerek en uygun olan yönteme karar verilmelidir.

Meme kanseri sonrası meme onarımı ne zaman yapılmalıdır ?

Meme kanserinin yaygınlığına ve onkolojik tedavinin planlamasına göre değişmekle, birlikte meme onarımı, meme kanseri ameliyatı ile eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi, meme alınmasından birkaç ay sonra veya geç dönem dediğimiz yıllar sonrasında bile yapılabilir. Ameliyat zamanlamasıyla ilgili bu farklı uygulamaların herbirinin birtakım avantaj ve dezavantajları olduğu bilinmelidir. Meme kanseri ameliyatı ile birlikte yapılan anında onarımlarda elde edilen estetik sonuçların çok daha başarılı olacağı ise bilinen bir gerçektir. Ancak unutulmamalıdır ki meme kanseri tedavisi ekip işidir ve onarım zamanlaması ile ilgili karar alınırken, genel cerrah, onkolog, plastik cerrah ve hastanın birlikte karar vermesi doğru olacaktır.

Meme onarımı yaptırırsam kanser tedavisini olumsuz etkiler mi?

Meme rekonstrüksiyonu uygulamaları sonrasında kanser tedavisinin olumsuz etkilenmediği bugün artık çok iyi bilinen bilimsel bir gerçektir. Yapılan pekçok bilimsel çalışmada, meme onarımı yapılan ve yapılmayan hastalar arasında lokal nüks ve hastalıksız yaşam süreleri yönünden anlamlı bir fark olmadığı, dolayısıyla meme onarımının, kanser tedavisi üzerine hiçbir olumsuz etkisinin olmadığı gösterilmiştir.