Malign Melanom (2)

Malign Melanoma

Malign Melanoma, deri kanserleri arasında ölüme en çok sebep olan kanser türlerindendir; ancak Malign Melanom, erken teşhise de oldukça kolay cevap verir ve doktorların hastalığın erken evresinde gerçekleştirdikleri müdahaleler, sıklıkla hastalığın ortadan kaldırılması ya da gerilemesi ile sonuçlandırılabilmektedir.

Malign Melanom’un herkeste görülebilir olmasının yanı sıra; açık ten rengi, yoğun güneş ışığı etkisi altında bulunma, genetik aktarım gibi sebepler risk faktörünü arttırabilmektedir ve dünyada her yıl 160.000 yeni melanom tanısı gerçekleşmektedir.

Melanom’a bağlı ölümlerin büyük bir kısmı önlenebilmektedir; ancak bunun için erken tanı oldukça önemlidir zira Melanom, tedaviye kolay cevap vermesinin yanında tedavi edilmezse kolaylıkla ölümle sonuçlanabilecek hastalıklardan da biridir. Bu sebeple; Melanom ‘un erken teşhisi ve hastalıkla mücadele için risk faktörü altında bulunan hastalara karşı genel tutumun dışında bir yaklaşım sergilenmesi de oldukça önemlidir. Hatalığın klinik teşhisi sıklıkla dermatologlar tarafından konulmakta olup; gerekli durumlarda dermoskopi ve biyopsiye başvurulabilmektedir ve günümüzde erken evredeki Malign Melanoma hastaları için tedavi yöntemleri giderek artmaktadır.

Malign Melanoma, derinin her yerinde gerçekleşebilen bir hastalıktır ve teşhis esnasında tüm vücut derisi istisnasız bir biçimde muayeneden geçmektedir ve kullanılan biyopsi yöntemleri şunlardır:

Punch biyopsi: Silindirik bir aletle, şüpheli lezyondan cilt ve ciltaltı derin dokuyu içeren bir parçanın alınmasıdır.

İnsizyonel biyopsi: Şüpheli lezyondan bistüri ile bir parçanın alınmasıdır.

Eksizyonel biyopsi: Lezyonun tümünün, etrafındaki bir miktar normal cilt ve ciltaltı dokuyla cerrahi olarak çıkarılmasıdır. Histopatolojik inceleme, tanı koyma, derinlik incelemesi için en başarılı ve sağlıklı biyopsi yöntemi de eksizyonel biyopsidir.

Malin Melanom hastalığında benlerden bazıları alınmazlar ise kansere çevrilme riskine sahiptir ve Melanom’a dönüşme konusunda şüphe uyandııran  benlerin alınması hasta için erken müdahale niteliği taşıyabilmektedir.

Malign melanom cerrahisi, tedavinin esas yöntemlerini içinde barındırmaktadır. Malign Melanom’lu bölgenin etrafındaki normal görünen cilt dokusundan tıbbi kriterlere göre, daha geniş bir doku çıkartılarak atılması ve tedavinin aynı safhasında çeşitli yöntemler yardımıyla ortaya çıkan yaranın kapatılması sağlanmakta ve lenf bezi yayılımı olması gibi durumlarda lenf bezi temizliği cerrahisi yapılmaktadır.

Zamanında teşhis konulbilmesi ve Malign Melanoma ya müdahale açısından hayati önem taşıdığından; önlem için şüpheli benler mutlaka bir plastik cerrah ya da cildiye uzmanına gösterilmeli ve hastalıkla müadele açısından geç kalınmamanın önü alınmalıdır.