Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler 

1. Yıldırım, S.(Davetli konuşmacı), “Severely Damaged Foot Reconstruction.” Proc. 2nd Congress of the World Society for Reconstructive Microsurgery, Heidelberg, 113-118, Monduzzi, Bologna, 2003.

2. Yıldırım, S., Taylan, G., Aköz, T., “Anterolateral Thigh Flap: Ideal Free Flap Choice for Lower Extremity Soft Tissue Reconstruction”, 10th International Course on Perforator Flaps, Ankara, 51, Turkey, 2006.

3. Yıldırım, S., Taylan, G., Aköz, T., “Use of Fascia Component Of The Anterolateral Thigh Flap for Different Reconstructive Purposes”, 10th International Course on Perforator Flaps, Ankara, 52, Turkey, 2006.

4. Yıldırım, S., Taylan, G., Aköz, T., “Composite Anterolateral Thigh Fascia Lata Flap: A Good Alternative To Radial Forearm-Palmaris Longus Flap For Total Lower Lip Reconstruction”, 10th International Course on Perforator Flaps, Ankara, 64, Turkey, 2006.

5.Yıldırım, S. (Davetli konuşmacı) “Pediatric Reconstructive Microsurgery.”WSRM 2009, 5th Congress of the World Society of Reconstructive Microsurgery,25-27 June, Okinawa, Japan,2009.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler

1. Seyhan, T., Koçer, U., Çelebioğlu, S., Tellioğlu, A.T., Yıldırım, S., “Femur-Tibia Kompleks Fraktürlü Bir Vakada Granülasyon Flebi İle Ekspoze Kemiğin Örtülmesi”, 19. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, Poster No 197, Antalya, 1997.

2. Serkan Yıldırım, Akan, M., Barış Çakır, Aköz, T., “Orta Yüz Bölgesi Defektlerinde Nazolabial V-Y İlerletme Flebinin Kullanımı”, 22. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Sözel Bildiri No 1, İzmir, 2000.

3. Barış Çakır, Serkan Yıldırım, Turan, A., Tayfun Aköz, “Reverse Fleplerin El Defektlerinde Kullanımı”, 22. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Sözel Bildiri No 141, İzmir, 2000.

4. Serkan Yıldırım, Gideroğlu, K., Tanoğlu, B., Tayfun Aköz, “Nadir Cilt Tümörleri”, 22. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Sözel Bildiri No 159, İzmir, 2000.

5. Serkan Yıldırım, Barış Çakır, Mithat Akan, Tayfun Aköz, “Prefabrike Myoosseokutanöz Pektoralis Major Flebi: Mandibula Rekonstrüksiyonunda Önemli Bir Alternatif”, 22. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Poster No 27, İzmir, 2000.

6. Serkan Yıldırım, Mithat Akan, Avcı, G., Tayfun Aköz, “Multipl Anomalili Bir Olgu: Yeni Bir Sendrommu?”, 22. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Poster No 28, İzmir, 2000.

7. Serkan Yıldırım, Barış Çakır, Akan, M., Tayfun Aköz, “Burun ve Alt Dudak Primer Yerleşimli Yassı Hücreli Karsinom Olgusu”, 22. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Poster No 29, İzmir, 2000.

8. Akan, M., Avcı, G., Serkan Yıldırım, Tayfun Aköz, “Akkiz Bilateral Temporal Triangular Alopesi”, 22. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Poster No 31, İzmir, 2000.

9. Tanoğlu, B., Serkan Yıldırım, Gideroğlu, K., Aköz, T., “Nadir Bir Sünnet Komplikasyonu-Gizli Penis-”, 22. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Poster No 36, İzmir, 2000.

10. Tanoğlu, B., Turan, A., Yıldırım, S., Aköz, T., “Baş Boyun Bölgesinde Agresif Hemanjiom Vakası”, 22. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Poster No 37, İzmir, 2000.

11. Yıldırım, S., Akan, M., Avcı, G., Gideroğlu, K., “Anterolateral Uyluk Flebi: Rekonstrüktif Mikrocerrahide İdeal Serbest Flep Seçeneği”, 23. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Yarışma Bildirisi No 9, İstanbul, 2001.

12. Gideroğlu, K., Serkan Yıldırım, Eser Aydoğdu, Eker, G., Aköz, T., “Alt Ekstremite Defektlerinde Nörokutan Flep Uygulamalarımız”, 23. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Sözel Bildiri No 88, İstanbul, 2001.

13. Avcı, G., Serkan Yıldırım, Barış Çakır, Aköz, T., “İntramasseterik Hemanjiom”, 23. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Poster No 36, İstanbul, 2001.

14. Eser Aydoğdu, Eker, G., Serkan Yıldırım, Aköz, T., “Alt Ekstremitede Oldukça Geniş Çaplı Lenfödem”, 23. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Poster No 70, İstanbul, 2001.

15. Serkan Yıldırım, Gideroğlu, K., Avcı, G., Eker, G., Aköz, T., “Distal Femoral Shaft Kırığına Bağlı Peroneal Sinir Hasarı”, 23. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Poster No 77, İstanbul, 2001.

16. Gideroğlu, K., Serkan Yıldırım, Aköz, T., “Over Karsinomlu Hastada Eşzamanlı Olarak Primeri Bilinmeyen Yaygın Cilt Metastazı Olan Epidermoid Karsinom Olgusu”, 23. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Poster No 78, İstanbul, 2001.

17. Serkan Yıldırım, Akan, M., Barış Çakır, Eser Aydoğdu, Aköz, T., “Konvansiyonel ve Alternatif Serbest Flep Uygulamalarımız”, 23. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Poster No 197, İstanbul, 2001.

18. Yıldırım, S., Akan, M., Gideroğlu, K., Avcı, G., Aköz, T., “Mikrocerrahide Sık Rastlanmayan Komplaks Klinik Uygulamalar”, 24. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Klinik Uzman Yarışma Bildirisi No 2, Ankara, 2002.

19. Gideroğlu, K., Serkan Yıldırım, Eser Aydoğdu, Aköz, T., “Orbita Ekzantrasyonu Uygulanan Vakalarda Rekonstrüksiyon Seçeneklerinin İrdelenmesi”, 24. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Sözel Bildiri No 15, Ankara, 2002.

20. Gideroğlu, K., Serkan Yıldırım, Taylan G., Tayfun Aköz, “Ters Akımlı Homodigital Ada Flebinin Parmak Ucu Rekonstrüksiyonundaki Yeri ve Donör Saha Morbiditesinin Değerlendirilmesi”, 24. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Sözel Bildiri No 31, Ankara, 2002.

21. Serkan Yıldırım, Mithat Akan, Avcı, G., Tayfun Aköz, “Alt Ekstremite Onarımlarında Serbest Anterolateral Uyluk Flebi Uygulamalarımız”, 24. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Sözel Bildiri No 71, Ankara, 2002.

22. Taylan, G., Yıldırım, S., Gideroğlu, K., Aköz, T., “İntrazigomatik Hemanjiomlu Bir Olgu Sunumu”, 24. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Poster No 155, Ankara, 2002.

23. Serkan Yıldırım, Eser Aydoğdu, Avcı, G., Aköz, T., “Serbest Rektus Abdominis Kas ve Kas Deri Fleplerinin Baş Boyun Rekonstrüksiyonundaki Yeri”, 25. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Sözel Bildiri No 22, Samsun, 2003.

24. Serkan Yıldırım, Eser Aydoğdu, Akan, M., Eker Uluçay, G., Aköz, T., “Mandibula Rekonstrüksiyonunda Karşılaşılan Problemler ve Çözüm Önerileri”, 25. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Sözel Bildiri No 38, Samsun, 2003.

25. Serkan Yıldırım, Eser Aydoğdu, Kadılar, V., Aköz, T., “Serbest Rektus Kas ve Kas Deri Fleplerinin Donör Saha Morbiditesinin İncelenmesi”, 25. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Sözel Bildiri No 47, Samsun, 2003.

26. Akan, M., Serkan Yıldırım, Aykut Mısırlıoğlu, Aköz, T., Kargı, B., “Tam Kat Göğüs Duvarı Defektleri ve Onarım Yöntemleri”, 25. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Sözel Bildiri No 49, Samsun, 2003.

27. Serkan Yıldırım, Eser Aydoğdu, Taylan, G., Aköz, T., “Alt Ekstremite Rekonstrüksiyonunda Serbest Rektus Abdominis Deneyimlerimiz”, 25. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Sözel Bildiri No 67, Samsun, 2003.

28. Serkan Yıldırım, Eser Aydoğdu, Gideroğlu, K., Barış Çakır, Aköz, T., “Cerrahi Lup’un Serbest Doku Aktarımındaki Yeri: 87 Serbest Flep ve 16 Vakalık Ekstremite Replantasyonundan Kazanılan Deneyim”, 25. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Sözel Bildiri No 110, Samsun, 2003.

29. Avcı, G., Eser Aydoğdu, Serkan Yıldırım, Aköz, T., “Periorbital Lezyonlar ve Rekonstrüksiyonu: Nedenler, Çözümler ve Sonuçlar (Geçmişe Dönük Çalışma), 25. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Poster No 22, Samsun, 2003.

30. Yıldırım, S., Akan, M., Avcı, G., Aköz, T., “Malign Mezenkimal Tümör Eksizyonu Sonrasında Oluşan Oldukça Geniş Tamkat Torakoabdominal Defektin Rekonstrüksiyonu: Olgu Sunumu”, 25. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Poster No 49, Samsun, 2003.

31. Yıldırım, S., Gideroğlu, K., Akan, M., Avcı, G., Aköz, T., “İleri Evre veya Nüks Dudak Tümörlerinin Eksizyonuna Bağlı Olarak Gelişen Yumuşak Doku Defektlerinin Onarımında Yeni Bir Flep Seçeneği: Anterolateral Uyluk Flebi”, 26. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Sözel Bildiri No 8, Ankara, 2004.

32. Serkan Yıldırım, Barış Çakır, Aykut Mısırlıoğlu, Avcı, G., Aköz, T., “Farklı Olgularda Ayaktan Ele Parmak Transferi”, 26. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Sözel Bildiri No 17, Ankara, 2004.

33. Eker Uluçay, G., Akan, M., Serkan Yıldırım, Eser Aydoğdu, Aköz, T., “Yüz Bölgesinde Perforatör Fleplerin Kullanımı”, 26. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Sözel Bildiri No 102, Ankara, 2004.

34. Serkan Yıldırım, Taylan, G., Yavuz, A., Tayfun Aköz, “Çocuk Yaş Grubunda Serbest Doku Transferleri ve Replantasyon Uygulamaları: Karşılaşılan Problemler ve Elde Edilen Sonuçlar”, 27. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Sözel Bildiri No 114, Konya, 2005.

35. Serkan Yıldırım, Kadılar, V., Taylan, G., Aköz, T., “Anterolateral Uyluk Flebi İle Yapılan Rekonstrüksiyonlarda Flebin Fasyal Komponentinin Çok Amaçlı Kullanımı”, 27. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Sözel Bildiri No 134, Konya, 2005.

36. Avcı, G., Eker Uluçay, G., Yıldırım, S., Aköz, T., “Rhinoserebral Mukormikozis”, 27. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Poster No 25, Konya, 2005.

37. Kan, A.D., Serkan Yıldırım, Taylan, G., Tayfun Aköz, “Derin İnferior Epigastrik Perforatör Flep (DİEP) İle Meme Rekonstrüksiyonu Sonrası Abdominal Duvarda Herni Oluşumu (Olgu Sunumu)”, 27. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Poster No 127, Konya, 2005.

38. Taylan, G., Serkan Yıldırım, Yavuz, A., Tayfun Aköz, “Uç Yan Sinir Onarımı Yapılan Hastalarda Elektromyografik ve Fonksiyonel Sonuçlar”, 27. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Poster No 138, Konya, 2005.

39. Yıldırım, S., Taylan, G., Kan, A.D., Aköz, T., “Sınıflandırılamayan İlginç Bir Başparmak Anomalisi: Triplicated Thumb (Üç Başparmak)”, 27. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Poster No 183, Konya, 2005.

40. Avcı, G., Kan, A.D., Yıldırım, S., Aköz, T., “Kolesterol Emboli Sendromu: 2 Vaka Sunumu”, 27. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Poster No 189, Konya, 2005.

41. Yıldırım, S., Taylan, G., Akan, M., Aköz, T., “Alt Ekstremite Yumuşak Doku Rekonstrüksiyonunda Sağladığı Pekçok Avantaj İle Anterolateral Uyluk Flebinin Kullanımı”, Türk Rekonstrüktif Mikrocerrahi Derneği, Rekonstrüktif Mikrocerrahide Son Gelişmeler ve Alt Ekstremite Rekonstrüksiyonu Sempozyumu, Sözel Bildiri, İstanbul, 2005.

42. Serkan Yıldırım, Eser Aydoğdu, Aköz, T., “Ayak Tabanı ve Topuk Yerleşimli Doku Defektlerinde Yumuşak Doku Rekonstrüksiyonu İçin Serbest Flep Seçimi”, Türk Rekonstrüktif Mikrocerrahi Derneği, Rekonstrüktif Mikrocerrahide Son Gelişmeler ve Alt Ekstremite Rekonstrüksiyonu Sempozyumu, Sözel Bildiri, İstanbul, 2005.

43. Yıldırım, S., Eker, G., Aköz, T., “Ayak Dorsumu ve Alt Bacak Distal 1/3 Kısmını İçeren Geniş Kirli Yaralanmalarda Latissimus Dorsi, Latissimus Dorsi-Serratus Anterior Kas Flepleri İle Ekstremite Kurtarımı”, Türk Rekonstrüktif Mikrocerrahi Derneği, Rekonstrüktif Mikrocerrahide Son Gelişmeler ve Alt Ekstremite Rekonstrüksiyonu Sempozyumu, Sözel Bildiri, İstanbul, 2005.

44. Yıldırım, S., Kadılar, V., Akan, M., Aköz, T., “Alt Ekstremitede Kemik Rekonstrüksiyonu Gerektiren Olgularda Serbest Fibula Flebi İle Onarım”, Türk Rekonstrüktif Mikrocerrahi Derneği, Rekonstrüktif Mikrocerrahide Son Gelişmeler ve Alt Ekstremite Rekonstrüksiyonu Sempozyumu, Sözel Bildiri, İstanbul, 2005.

45. Yıldırım, S., “Serbest Antero-Lateral Uyluk Flebi İle Alt Dudak Onarımı”, 2. Cerrahpaşa Plastik Günleri “Baş Boyun Onarımları”, Alt Çene ve Alt Dudak Onarımı Oturumu, Sözel Bildiri (Panelist), İstanbul, 2005.

46. Yıldırım S., Taylan, G., Aköz, T., “Amputasyon Güdüğünde Yumuşak Doku Rekonstrüksiyonu İçin Kulanışlı Seçenek: Serbest Anterolateral Uyluk Flebi”, 28. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi , Sözel Bildiri No 61, Ankara, 2006.

47. Yıldırım, S., Kan, AD., Aköz, T., “Alt ve Üst Ekstremitenin Segmenter Kemik Defektlerinde Vaskülarize Serbest Fibula Flebinin Yeri”, 28. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi , Sözel Bildiri No 65, Ankara, 2006.

48. Yıldırım S., Taylan, G., Aköz, T., “Ayak Dorsumu ve Alt Bacak Distal 1/3 Kısmını İçeren Geniş ve Kirli Yaralanmalarda Kas Flebi Uygun Seçimidir ?”, 28. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi , Sözel Bildiri No 70, Ankara, 2006.

49. Yıldırım, S., Kadılar, V., Aköz, T., “Ayak Tabanı ve Topuk Yerleşimli Doku Defektlerinde Yumuşak Doku Rekonstrüksiyonu İçin Flep Seçimi”, 28. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi , Sözel Bildiri No 99, Ankara, 2006.

50. Yıldırım S., Taylan, G., Kan, AD., Toksoy, S., Aköz, T., “Serbest DİEP ve Kas Koruyucu TRAM Flep ile Geç Dönemde Meme Rekonstrüksiyonu: Çok Evreli mi? Tek Evreli mi? ”, 28. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi , Sözel Bildiri No 130, Ankara, 2006.

51. Yıldırım S., Taylan, G., Aköz, T., “Farklı Anatomik Bölgelerdeki Yumuşak Doku Defektlerinin Rekonstrüksiyonunda Perforatör Bazlı V-Y İlerletme Flebinin Kulanımı”, 28. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi , Asistan Yarışma Bildirisi Klinik Dal No 04, Ankara, 2006.

52. Yıldırım S., Toksoy, S., Aköz, T., “Medial Kantal Bölge Defektlerinin Rekonstrüksiyonunda ‘Purse String’ Sütürasyon ile Kolay ve Etkin Çözüm”, 28. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi , Poster No 122, Ankara, 2006.

53. Toksoy, S., Yıldırım S., Aköz, T., “Serbest Doku Transferinde Küçük Alanlarda Aspirasyon Kolaylığı İçin Yeni Bir Teknik: Sünger İle Aspirasyon Tekniği”, 28. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi , Poster No 183, Ankara, 2006.

54. Yıldırım S., Yavuz, A., Karanfil, H., Aköz, T., “Yanığa Bağlı Geniş Popliteal Doku Defektinin Perforatör Bazlı Lokal Ada Flebi İle Onarımı”, 28. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi , Poster No 196, Ankara, 2006.

55. Yavuz, A., Taylan, G., Yıldırım S., Aköz, T., “Yanığa Bağlı Meme Asimetrisi Rekonstrüksiyonunda Tedavi Alternatiflerinin Karşılaştırılması: Flep mi? Greft mi?”, 28. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Poster No 197, Ankara, 2006.

56. Yavuz, A., Taylan, G., Yıldırım S., Aköz, T., “Fournier Gangrenli 24 Hastaya Yaklaşım ve Tedavi Prensipleri”, 28. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Poster No 212, Ankara, 2006.

57. Yavuz A., Yıldırım S., Aköz, T., “Karpal Tünel Proksimalinde Bifid Median Sinir: Tek Vakalık Olgu Sunumu”, 29. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Poster No 16, Eskişehir, 2007.

58. Yavuz A., Yıldırım S., Aköz, T., “Dupuytren Nedeni İle Opere Edilen Hastanın Karpal Tünelde Lokalize Benign Fibrohyalinöz Karakterdeki Kitlesi”, 29. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Poster No 51, Eskişehir, 2007.

59. Kadılar V., Yıldırım S., Aköz, T., “Yanık Zemininde Gelişen Malign Fibrohistiyositik Tümör”, 29. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Poster No 242, Eskişehir, 2007.

60. Karanfil H., Toksoy S., Yıldırım S., Aköz, T., “Ayakta Tekrarlayan Dev Fibröz Hamartom”, 29. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Poster No 258, Eskişehir, 2007.

61. Toksoy S., Yıldırım S., Aköz, T., “Sırtta Dev Primitif Nörektodermal Tümör (PNET)”, 29. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Poster No 319, Eskişehir, 2007.

62. Yıldırım S. “Serbest TRAM ve DİEP Flepleri ile Tek Seanslı Meme Rekonstrüksiyonu” (Panelist), 5. Cerrahpaşa Plastik Cerrahi Günleri, 30 Mayıs-1 Haziran 2008, İstanbul.

63. Kadılar V., Yıldırım S., Aköz T., “Perforatör Flep Modelinde Farklı Delay Yöntemlerinin Flep Yaşayabilirliği Üzerine Etkilerinin Araştırılması”, 30. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Sözlü Sunu No 004, Antalya, 2008.

64. Gideroğlu K., Çakıcı H., Yıldırım S., Yazar Ş., Aköz T., “Kompleks ve Geniş Önkol ve El Doku Eksiklerinin Onarımında Çok Fonksiyonlu Anterolateral Uyluk Flebi Kullanımı ve Fonksiyonel Sonuçları”, 30. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Sözlü Sunu No 103, Antalya, 2008