Kronik Yara – Draesthetic

By | | 2 Comments

kronik yara tedavisi

Kronik yara bakım ve tedavisi multidisipliner bir yaklaşım gerektirmektedir ancak bu alanda Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahiye olan ihtiyaç kaçınılmazdır, hatta Plastik Cerrah bu ekibin başıdır diyebiliriz. Çünkü nedeni ne olursa olsun “kronik yara”da, uzun süredir kapanmayan bir yara ve buna bağlı olarak oluşan doku eksiği veya kaybı söz konusudur. Daha önceki bölümlerde bahsedildiği üzere, her türlü doku eksiğinin kapatılması ve onarımıda Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahinin görevidir. Söz konusu olan kronik yara olunca pek tabiki, patolojinin tüm boyutları ile incelenmesi, çok titiz bir tedavi planlaması yapılması ve iyileşmeye engel olan tüm faktörlerin ortadan kaldırılması son derece önem kazanmaktadır. Kronik yaranın sebep olduğu işgüç kaybı ve maddi hasarla birlikte yaşanan sosyal ve psikolojik sorunların yanı sıra, bu yaraların uzuv amputasyonuna sebep olması (kesilmesi) veya kansere dönüşmesi gibi önemli sonuçlar göz önüne alındığında konunun önemi daha iyi anlaşılacaktır.

Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahların sıklıkla karşılaştığı kronik yara tipleri aşağıda belirtilmiştir.

-Şeker hastalığına bağlı ayak yaraları

-Venöz yetmezliğe (varis) bağlı bacak yaraları

-Derin doku ve kemik enfeksiyonlarına (osteomyelit) bağlı yaralar

Doku Eksiklikleri – Draesthetic

By | | No Comments

Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahinin en önemli işlevinin yeniden onarım ve yapılandırma yada kısaca bir çeşit restorasyon cerrahisi olduğundan bahsetmiştik. Bu sebepten dolayıdırki, travma, enfeksiyon veya tümör cerrahisi sonrasında ortaya çıkan her türlü doku kayıplarının yerine konması ve kayıp öncesi fonksiyon ve görünümün sağlanması Plastik Cerrahların en önemli görevleri arasındadır.

Vücudun herhangi bir kısmındaki deriden, kas tendon dokularına, kemik dokudan sinir-damar dokularına her türlü doku kaybının onarımı Plastik Cerrahlar tarafından yapılmaktadır. Durum böyle olunca diğer tüm cerrahi branşlar ile ekip çalışması yapılmakta, onarımında güçlük çekilen her türlü doku kaybında bizler yardımcı olmaktayız. Yani Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahiyi joker cerrahi bilim dalı olarak nitelemek çokda yanlış olmayacaktır. Neredeyse diğer tüm cerrahi bilim dalları ile alanlarımızın iç içe geçmesinin veya çakışmasının temel nedenlerinden bir tanesi bu durumdur.

Hangi doku eksiklikleri Plastik Cerrahi tarafından tedavi edilmektedir 

-Saçlı deriden ayak tırnağına kadar tüm vücutta tümör çıkarılması, travma yada enfeksiyon sonrası oluşan deri, yumuşak doku, kas, tendon, sinir, damar veya kemik doku kayıplarının onarımı Plastik Cerrahlar tarafından yapılmaktadır.

Aşağıda liste halinde verilen durumlarda mutlaka bir Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi uzmanına başvurunuz.

-Yanığa bağlı deri kayıpları

-Travmaya bağlı baş-boyun, gövde ve ekstremite yerleşimli yumuşak doku kayıpları

-Travmaya bağlı tendon, damar, sinir ve kemik kayıpları

-Kronik osteomyelit

-Enfeksiyonlara bağlı deri, yumuşak doku, sinir, tendon, kemik kayıpları

-Diabetik yaralar

-Bası ülserleri ve yaraları

-Venöz yetmezliğe bağlı yaralar

-Tümör cerrahisi sonrası yumuşak doku ve deri kayıpları

-Baş boyun, çene yerleşimli kemik tümörlerinin çıkarılmasına bağlı kemik kayıpları

-Alt ve üst ekstremite tümör cerrahisi sonrası oluşan kemik doku kayıpları

-Geçirilmiş travma veya tümör cerrahisi sonrası oluşan kontur bozuklukları

-Doğumsal patolojilere bağlı doku eksiklikleri veya kontur deformiteleri

Yanık izi Tedavisi

By | | No Comments

yanık ve iz tedavisi Yanık ve Yanık İzi Tedavisi

Eksik olan deri ve diğer dokuların yerine konmasının ötesinde, yara bakımında uzman olan Plastik Cerrahların, yanık bakımında üstlenecekleri görevin önemi açıktır. Diğer yandan yanık yarası iyileştikten sonra, geç dönemde karşılaştığımız, yanığa bağlı deformitelerin düzeltilerek görünüm ve fonksiyonun iyileştirilmesi Plastik Cerrahların önemli uğraşlarından biridir.

Yanık tedavisi bir ekip işidir ve bu ekibin önemli bir parçası Plastik Cerrahi uzmanlarıdır. Sonuç olarak yanık travması nedeniyle, akut tedavisi yapılmış bir hastanın, tedavinin ilerleyen aşamalarında, hasara ve kayba uğramış deri ve diğer dokuların yenilenmesine ihtiyacı olacağı açıktır. İşte bu noktada, tüm vücuttaki doku kayıplarırının onarımını üstlenen Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Bilim Dalı devreye girmektedir.

Yanık halen ülkemizdeki önemli sağlık sorunlarından birisidir. Ekonomik gelişmişliğin derecesinin yanı sıra, ülkemizdeki eğitim seviyesi ve koruyucu sağlık hizmetlerindeki yetersizlikler, bu sorunun çözülmesine engel olan temel faktörler arasındadır.

Yanık olduğunda ilk yapılması gereken nedir?

Yanığın türüne ve etkene göre ilk yardım türü değişir. Ancak genel yanık ilk yardımı çerçevesinde, yanığa sebep olan etkenden uzaklaşılması, yanık yarasının soğuk su dışında herhangibir etkenle temastan kaçınılması, büyük yanıklarda ısı kaybının önlenmesi ve mümkün olan en kısa zamanda bir tedavi kurumuna baş vurulması gerekir.

Plastik cerrahi yanık ve yanık izi tedavisi için hangi yöntemleri kullanır?

İyileşmeyen yanık yaralarında vücudun başka kısımlarından alınan dokular ile yaranın iyileştrilmesi kullanılan en önemli yöntemdir. Yanık izi tedavisi (deformiteler, çekintiler, yapışıklıklar gibi…..) ise probleme yönelik olarak doku nakilleri, lazer uygulamaları ve expander dediğimiz doku genişleticiler sıklıkla kulanılmaktadır.

Fraksiyonel lazer ve yağ enjeksiyonları ile yanık izi düzeltilebilirmi?

Fraksiyonel lazer uygulamaları ile yanık izi estetiği yapılarak açıdan önemli düzelmeler sağlanabilmektedir. Diğer yandan yanık yarasına yapılacak yağ enjeksiyonları ile izin yumuşatılması ve kök hücreler sayesinde estetik olarak daha iyi görünmesi sağlanmış olur.

El, parmak, kol, boyun, bacak, meme bölgesi çekintileri nasıl tedavi edilir?

Doku nakilleri veya doku kaydırma teknikleri ile fonksiyon kaybına neden olan tüm çekintilerin tedavisi mümkündür.

Yanığa bağlı hangi deformiteler Plastik Cerrahi tarafından düzeltilir?

-Yanığa bağlı gelişen kulak-ağız-burun deformitelerinin
-Yanığa bağlı gelişen kaş- bıyık- sakal bölgelerindeki “kıl-saç” eksikleri
-Saçlı derideki yanık izi tedavisi
-Göz kapağı çekintilerinin ve deformiteleri
-Yanığa bağlı oluşan göğüs-meme deformiteleri
-Yanık sonrası oluşan kötü görünümlü izler
-Yanık sonrası parmak-el-kol deformiteleri
-Yanık yarasının bakımı
-Yanığa bağlı deri eksiklikleri

× Whatsapp İletişim