PRP Tedavisi ( Saç )

By | | No Comments

 

PRP tedavisi son birkaç yıldır estetik cerrahi literatürüne girmiş olan son derece önemli bir konudur ve gelecekte çok daha yoğun bir şekilde farklı kullanım alanları ile gündeme gelmesi kaçınılmazdır. Yöntem kısaca kanımızda yoğun olarak bulunan büyüme faktörlerinin ayrıştırılıp toplanması ve vücudumuzda yenilenmesini istediğimiz bölgeye verilmesi esasına dayanır. Peki niçin büyüme faktörlerini ayrıştırıp kullanmaktayız diye bir soru gündeme gelecektir. Bizim GF (growth factor) olarak adlandırdığımız büyüme faktörleri insan vücudunda yeniden yapılanma ve onarım işlevlerinde son derece etkin rol oynayan hormonlardır. Bu hormonlar vücutta hasar görmüş tüm dokuların onarımında görev almaktadırlar. Bu faktörler, iyileşmeyen yaraların kapatılmasında, harap olmuş kıkırdak dokularının tamirinde, yaşlanmış derinin gençleştirilmesinde ve daha pek çok alanda bugün modern tıbbın kullanım alanındadır. İşte bu muhteşem faktörleri hasarlanmış, kalitesini kaybetmiş, beslenmesi bozulmuş saçlı deride kullandığımız zaman mevcut saçların ve saçlı derinin daha sağlıklı bir yapıya kavuştuğunu, onarım işlevi ve artmış kanlanma sayesinde saç dökülmesinin azaldığını yada durduğunu görebilmekteyiz. Yani bugün için PRP tedavisi saç dökülmesini azaltan yada durduran mezoterapiye alternatif yardımcı bir yöntem olarak literatürdeki yerini almıştır.

PRP tedavisi nasıl uygulanır?

PRP tedavisinde kişinin kendi kanı tüp içine alınır, bu tüp belirli bir hız ve sürede santrifüj edilerek, büyüme faktörleri ve kök hücreden zengin kısmın diğer kan hücrelerinden ayrışması sağlanır. Daha sonra bu kısım bir enjektöre alınarak DNA aktivatörü ile karıştırılır ve elde edilen karışı saçlı deriye çok noktadan enjekte edilir. İşlem yaklaşık 20dk.kadar sürer ve işlemden sonra kişi normal günlük yaşantısına devam eder.

PRP tedavisi kaç seans yapılmalıdır?

Bu konuda farklı uygulamalar mevcuttur ve kesinleşmiş bir protokol yoktur. Hastanın ihtiyaçları ve elde edilen sonuçlara göre tek bir seans uygulama yapılabileceği gibi, 15 günlük aralıklarla yapılacak 3 seanslık bir kür uygulaması ve ardından 3 ayda bir yapılacak idame uygulamaları şeklinde tedavi protokolleri kullanılabilir. İdame tedavileri 6 ayda bir yada yılda bir şeklinde yapılabilmektedir.

PRP tedavisi kim tarafından yapılmalıdır?

PRP tedavisi kesinlikle bir uzman hekim tarafından yapılmalıdır. Yöntemin etkin olabilmesi ve işlem sırasında hastanın konfor ve güvenliği açısından bu son derece önemlidir. Zira elde edilen büyüme faktörlerinden zengin serum deri içerisinde kökler için en doğru noktaya verilmez ise istenen etki sağlanamayacağı gibi hastanın çok şiddetli ağrı duyması kaçınılmazdır.

Saç ekimi sonrası PRP tedavisi kullanılabilirmi?

Saç ekimi sonrasında ekilen köklerin beslenmesi ve kuvvetlenmesi için PRP tedavisi çok etkin ve başarılı bir şekilde kullanılmaktadır.

PRP tedavisinin herhangi bir yan etkisi varmıdır?

PRP tedavisinin bilinen önemli bir yan etkisi bulunmamaktadır. Kanser hastalarında ve aktif enfeksiyonu olanlarda yapılmaması

Saç Mezoterapisi – Draesthetic

By | | No Comments

Saç mezoterapisi bir destekleyici tedavi yöntemidir ve hiçbir zaman saç ekiminin yerini tutamaz veya saç ekimi yerine kullanılamaz. Saç mezoterapisinin temel felsefesi, saçın ihtiyacı olan her türlü protein, mineral, element ve tamir edici bileşiklerin doğrudan saç köküne verilmesidir. Böylece saçın kökünün tüm ihtiyaçları direk olarak karşılanmış olur. Uygun hasta seçildiğinde saç mezoterapisi son derece başarılı bir yöntemdir ve iyi sonuçlar alınmaktadır.

Saç mezoterapisi için kullanılan farklı karışımlar var mıdır ?

Saç mezoterapisi uygulayıcı tarafından hazırlanabilir yada en uygun oranlarda hazırlanmış kokteyl karışımları tercih edilebilir. Ben kliniğimde Avrupa ve Amerika’da güvenle kullanılan, etkinliği gösterilmiş ve kabul edilmiş hazır mezoterapi karışımları kullanmaktayım. Her nekadar bu karışımlar diğerlerine göre daha maliyetli olsada hasta güvenliği açısından hazır karışım kullanmayı daha doğru bulmaktayım.

Saç mezoterapisi kimlere uygulanır ?

Saç mezoterapisi saçlarında cansızlık ve dökülme problemi bulunan erkek veya kadın tüm bireylere uygulanabilir. İşlem dökülmüş saçların yeniden çıkmasını sağlamaz dolayısıyla bir kellik tedavi yöntemi değildir. Ancak dökülmeyi yavaşlatır veya durdurur dolayısıyla kellik sürecini uzatır. Ayrıca saç ekimi sonrasında ekilen saçların daha iyi beslenmesi ve ekim sonucunun daha iyi duruma getirilmesi içinde saç mezoterapisi kullanılır.

Saç Mezoterapisinden ne beklenmelidir?

Saçların canlanması, kuvvetlenmesi
Saç karakterinin daha iyi duruma gelmesi
Dökülmenin azalması ve durması
Saç kökünün beslenmesi, saç mezoterapisiyle elde edilebilecek kazanımlardır.

Saç mezoterapisi nasıl ve kim tarafından uygulanır ?

Saç mezoterapisi mutlaka bir plastik cerrahi uzmanı veya bu konuda eğitim görmüş bir hekim tarafından uygulanmalıdır. İşlem sırasında mevcut kokteyl çok ince bir enjektör yardımıyla saç köklerine verilir. İşlem yaklaşık 20dk. kadar sürer. Kullanılan kokteylin saçlı deride en uygun lokalizasyona verilmesi gerek işlemin başarısı gerekse işlem sırasında hastanın ağrı hissinin en aza indirilmesi açısından son derece önemlidir. Bu sebepledir ki saç mezoterapisi basit bir uygulama değildir, hekimin el becerisi bu noktada önem kazanmaktadır. Uygulamanın konunun uzmanı bir hekim tarafından yapılması kaçınılmazdır.

Saç Mezoterapisinde kaç seans uygulama gerekir?

Uygulanacak seans sayısı tamamen kişinin ihtiyaçlarına göre değişir. Ancak ben kliniğimde genellikle haftada bir yapılacak 4 seanslık bir uygulamadan sonra, 15 günde bir yapılacak 2 uygulama eklemekteyim. Sonrasında ise 3 ayda bir yapılacak tek seanslık uygulamalar ile elde edilen sonucun devam ettirilmesini sağlamaktayım. Kişinin problemine ve elde edilen sonuca göre bu idame uygulamaları ayda bir yada 6 ayda bir olabilmektedir. Yani tedavi tamamen kişinin ihtiyaçlarına göre düzenlenir.

× Whatsapp İletişim