iz silme tedavisi

By |

iz silme tedavisi

Bazı doğuştan gelen doğum lekeleri veya yaşanan kazalar sonucu deri üzerinde oluşan lekeler özellikle yüzde ve vücudun görünen bölgelerinde olduğunda önemli bir problem olabilir. Yara izi, yanık izi, kaza izi, kesik izi ve doğum lekeleri için günümüzde iz silme estetiği ya da iz silme tedavisi uygulanabilir.

İz silme tedavisi ya da iz silme estetiği, yara izi, yanık izi, ameliyat izi, kesik izi, jlet izi ve doğum lekeleri için uygulanan tedavi, izi giderme yöntemlerini kapsar.

Yanık izi Tedavisi

Yanık izi tedavisi günümüzde en iyi sonuç elde edilen iz silme uygulamalarından biridir.

Bu konuda birden fazla tedavi yöntemi uygulanabilmektedir. Ancak bir estetik cerrah olarak belirtmem gerekir ki, yanık izi tedavisi için hemen bütün vakalarda krem ya da haplar sonuç sunmaktan uzaktır. Hatta genellikle başka problemlere de neden olabilirler.

 Yanık izi tedavisinde kullanılan yöntemler şöyle sıralanabilir: Bir doku şişirme tekniği olan balon yöntemi, deri yaması, yağ enjeksiyonu, kök hücreden zengin yağ ile enjeksiyon, PRP tekniği, peeling, fraksiyonel lazerle iz silme tedavisi gibi farklı tekniklerden uygun olan tercih edilebilir.

Yara izi yada dikiş izi estetiği

Çok sık görülen iz tedavisi baş vurularından biri de yara izi veya ameliyatlar, dikişler sonrası oluşan izlerle ilgilidir. Böyle durumlarda izin görünümünün azaltılmasına yönelik bir tedavi tercih edilebilir. Ayrıca dolgu teknikleriyle de izin belirgin görünümü azaltılabilir.

Jilet izi estetiği

Erken gençlik döneminde bazı ergenlik sorunları ve beraberinde gelen tetikleyici etkenler kişinin jiletle kendi vücuduna zarar vermesine neden olabilmektedir. Toplumda sanıldığından daha yaygın olan bu durum kişinin gelecek yıllarda söz konusu izlerden kurtulmak istemesiyle sonuçlanır. Bu durumda doku genişletici balon tekniği, deri grefti, skar revizyonu gibi estetik cerrahi işlemleriyle iz silme tedavisi yapılabilir. Ayrıca lazerle jilet izi silme ve dermabrazyon teknikleriyle de iz giderilebilir.

İz estetiği işlemleri hastanede mi yapılır ?

Lazerle iz silme tedavisi, kimyasal peeling, skar revizyonu, PRP işlemleri muayenehane koşullarında ve lokal anesteziyle yapılmaktadır. Doku genişletici balon, deri grefti, yağ dokusu enjeksiyonu gibi iz silme tedavisi ameliyatları ise genel anestezi altında ve hastane koşullarında yapılmaktadır.

Genel olarak iz silme tedavisi sonrası nelere dikkat etmek gerekir?

Güneşten ve UV ışınlarından korunmak her türlü iz estetiği sonrası sonucun iyileştirilmesi açısından çok önemlidir. Silikonlu iz kremlerinin yada silikon blokların kullanımı, yaranın nemli tutulması, iz silme tedavisi sonrası genel olarak dikkat edilmesi gereken noktalardır.

Yanık izi Tedavisi

By | | No Comments

yanık ve iz tedavisi Yanık ve Yanık İzi Tedavisi

Eksik olan deri ve diğer dokuların yerine konmasının ötesinde, yara bakımında uzman olan Plastik Cerrahların, yanık bakımında üstlenecekleri görevin önemi açıktır. Diğer yandan yanık yarası iyileştikten sonra, geç dönemde karşılaştığımız, yanığa bağlı deformitelerin düzeltilerek görünüm ve fonksiyonun iyileştirilmesi Plastik Cerrahların önemli uğraşlarından biridir.

Yanık tedavisi bir ekip işidir ve bu ekibin önemli bir parçası Plastik Cerrahi uzmanlarıdır. Sonuç olarak yanık travması nedeniyle, akut tedavisi yapılmış bir hastanın, tedavinin ilerleyen aşamalarında, hasara ve kayba uğramış deri ve diğer dokuların yenilenmesine ihtiyacı olacağı açıktır. İşte bu noktada, tüm vücuttaki doku kayıplarırının onarımını üstlenen Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Bilim Dalı devreye girmektedir.

Yanık halen ülkemizdeki önemli sağlık sorunlarından birisidir. Ekonomik gelişmişliğin derecesinin yanı sıra, ülkemizdeki eğitim seviyesi ve koruyucu sağlık hizmetlerindeki yetersizlikler, bu sorunun çözülmesine engel olan temel faktörler arasındadır.

Yanık olduğunda ilk yapılması gereken nedir?

Yanığın türüne ve etkene göre ilk yardım türü değişir. Ancak genel yanık ilk yardımı çerçevesinde, yanığa sebep olan etkenden uzaklaşılması, yanık yarasının soğuk su dışında herhangibir etkenle temastan kaçınılması, büyük yanıklarda ısı kaybının önlenmesi ve mümkün olan en kısa zamanda bir tedavi kurumuna baş vurulması gerekir.

Plastik cerrahi yanık ve yanık izi tedavisi için hangi yöntemleri kullanır?

İyileşmeyen yanık yaralarında vücudun başka kısımlarından alınan dokular ile yaranın iyileştrilmesi kullanılan en önemli yöntemdir. Yanık izi tedavisi (deformiteler, çekintiler, yapışıklıklar gibi…..) ise probleme yönelik olarak doku nakilleri, lazer uygulamaları ve expander dediğimiz doku genişleticiler sıklıkla kulanılmaktadır.

Fraksiyonel lazer ve yağ enjeksiyonları ile yanık izi düzeltilebilirmi?

Fraksiyonel lazer uygulamaları ile yanık izi estetiği yapılarak açıdan önemli düzelmeler sağlanabilmektedir. Diğer yandan yanık yarasına yapılacak yağ enjeksiyonları ile izin yumuşatılması ve kök hücreler sayesinde estetik olarak daha iyi görünmesi sağlanmış olur.

El, parmak, kol, boyun, bacak, meme bölgesi çekintileri nasıl tedavi edilir?

Doku nakilleri veya doku kaydırma teknikleri ile fonksiyon kaybına neden olan tüm çekintilerin tedavisi mümkündür.

Yanığa bağlı hangi deformiteler Plastik Cerrahi tarafından düzeltilir?

-Yanığa bağlı gelişen kulak-ağız-burun deformitelerinin
-Yanığa bağlı gelişen kaş- bıyık- sakal bölgelerindeki “kıl-saç” eksikleri
-Saçlı derideki yanık izi tedavisi
-Göz kapağı çekintilerinin ve deformiteleri
-Yanığa bağlı oluşan göğüs-meme deformiteleri
-Yanık sonrası oluşan kötü görünümlü izler
-Yanık sonrası parmak-el-kol deformiteleri
-Yanık yarasının bakımı
-Yanığa bağlı deri eksiklikleri

× Whatsapp İletişim