iple Yüz Asma

By |

17B

İple Yüz Asma ve Örümcek Ağı Estetiği

İple yüz asma işlemleri aslında elastikiyetini kaybetmiş derinin ve yüz yapılarının, estetik ameliyata gerek kalmadan toparlanmasını sağlayan bir yöntem. Özellikle son 10 sene içerisinde ameliyatsız estetik uygulamalarına artan ilginin bir sonucu olarak pekçok yöntem geliştirilmekte. İple yüz askılama yöntemleri veya örümcek ağı estetiği denen uygulamalar son zamanlarda revaçta olan estetik uygulamalar arasında önemli yer tutuyor.

İple yüz asma estetiği nasıl bir işlemdir ?

İple yüz asma estetiği için bugün kullandığımız 2 temel yöntem mevcut.

Birinci yöntemde kendiliğinden eriyen ve üzerinde minik koniler bulunan bir iplik yüzü askılamak için tercih edilen vektörlere uygun olarak deri altına yerleştirilir. İpin erime sürecinde dışardan farkedilmeyen bir doku reaksiyonu oluşur. Bu reaksiyon ipin çekme etkisine ilave olarak dokuda sıklaşma ve toparlanmaya sebep olur. Bu işlemde her bir yüz yarısı in 3-5 arası iplikler kullanılır. Bu yöntemin ençok tercih edilen ipi “silhoutte soft” olarak bilinen ip türüdür. İşlemde genellikle “silhoutte lift” “happy lift” gibi isimlerle anılır.

İkinci yöntemde ise herhangibir asma işlemi yapmadan “coq” olarak tarif edilen kendiliğinden tırtıklı eriyen iplikler, deri altına bırakılır. Her yüz yarısı için elde edilmek istenilen sonuca göre 20-60 arası ipliğin deri altına bırakıldığı işlemden 4-6 hafta sonra nihai sonuç elde edilir. Deri altına bırakılan eriyen dikişlerin dokuda yarattığı enflamasyon, kollajen sentezini uyarır, böylece dokuda sıklaşma ve toparlanma meydana gelir.

İple yüz estetiği yapılırken ağrı hissedilir mi ?

Gerek örümcek ağı estetiği olsun gerekse “happy lift” olarak tariflenen iple yüz asma işlemi olsun, iple yüz estetiği işlemleri ağrısız, ofis koşullarında yapılabilen son derece konforlu estetik uygulamalardır.

İple yüz asma yada örümcek ağı estetiği sonrasında morluk şişlik olur mu ?

Her iki işlem sonrasında morluk oluşması son derece nadir görülür. Şişlik ve ödem görülebilmekle birlikte, işlem sonrası soğuk uygulama ve başın yüksekte tutulması ile kısa sürede bu şişliklerin giderildiği görülecektir.

Hangi hastalar için iple yüz gerdirme veya örümcek ağı estetiği kullanılır ?

İple yüz estetiği işlemleri her hastaya uygulanabilen yöntemlerdir. İşlemlerin anestezi gerektirmemesi, toparlanma yada istirahat dönemine ihtiyaç duyulmaması ve estetik ameliyatlara nazaran daha kolay işlemler olması, isteyen herkes için uygulanabilir olması sonucunu doğrurur. Ancak elbette kişilerin beklentilerinin analiz edilmesi uygulama öncesi önem taşır. Dolayısıyla 45 yaş altı, yüzünde sarkma gevşeme hafif-orta düzeyde olan ve beklentisi ılımlı kişiler uygulamadan en iyi sonucu alacak bireylerdir. Daha ileri deformitesi olanlar için, beklentileri minimalize edilmek kaydıyla uygulama yapılabilir. En doğru karar ve hasta seçimi tabiki bir Estetik Cerrahi uzmanının sizi değerlendirmesi sonucunda yapılacaktır.

İple yüz estetiği sonuçları kalıcı mıdır ?

Örümcek ağı estetiği sonuçları 12-18 ay, iple yüz askılama estetiği sonuçları ise 18-24 ay kalıcılık gösterir. Ancak bu yöntemlerin kalıcılık sürelerinin kişinin metabolizması, genetik yapısı, yaşam şekli vs gibi pekçok faktöre bağlı olarak değişebildiği unutulmamalıdır.

Örümcek ağı estetiği ve iple yüz asma, dolgu, lazer vs ile birlikte kullanılır mı ?

Tüm iple yüz estetiği işlemleri, diğer ameliyatsız estetik uygulamaları olan btks, dolgu, kimyasal peeling, mezolifting, radyofrekans, fraksiyonel lazer gibi yöntemlerle birlikte kullanılabilir, hiçbir sakınca yoktur hatta avantaj vardır. Bu türden kombinasyonlar elde edilen sonuçların daha iyi olmasını sağlar.

İple yüz estetiğini hangi doktorlar yapmalıdır ?

Yüz anatomisine ve yüz estetiği uygulamalarına ençok aşina olan doktorlar Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanlarıdır. Dolayısıyla olumsuz bir sonuçla karşılaşmamak için iple yüz asma ve örümcek ağı estetiği işlemlerinin mutlaka bir Estetik Cerrah tarafından yapılması gerekir.

İz Kalacak Mı ? – Draesthetic

By | | 6 Comments

iz kal-r m-Yapılan her cerrahi müdahaleden sonra mutlaka iz kalacağı bilinmelidir. Estetik cerrahlar olarak bizlerin yaptığı ise, dokuya saygılı davranarak, dokuya uyumlu dikiş materyalleri tercih ederek ve kendi yaptığımız kesileri vücut konturları ve hatları içine saklayarak izlerin mümkün olan en az şekilde fark edilmelerini sağlamaktır. Bu konuda hemen her zaman başarılı olduğumuzu söyleyebiliriz. Sonuç olarak, iz kalmaması diye bir durum şu anki bilimsel ve teknolojik ortamda mümkün değildir, ancak estetik-plastik cerrahlar bu izleri gizleyebilir ve/veya fark edilirliğini an aza indirecek şekilde çalışırlar.

iple Yüz Germe

By | | No Comments

İple yüz germe işlemi nedir?

İlerleyen yaş ile birlikte cildin elastisitesini kaybetmesi ve yerçekiminin karşı konulamaz etkisine bağlı olarak yüzümüzde sarkmalar meydana gelmektedir. Yüzünüzdeki bu sarkma ve yaşlılık etkilerini ortadan kaldırmak için biz estetik cerrahların elinde botox, dolgu, peeling, dermabrazyon, yağ enjeksiyonu gibi pek çok yöntem mevcut ancak tüm bu yöntemler arasında sorunu kökten çözen yegâne yaklaşım tabii ki “face lift” olarak adlandırdığımız yüz germe ameliyatıdır. Yüz germe ameliyatlarının sorunu kökten çözücü bu özelliğine karşın özellikle ülkemizde pek çok birey çeşitli sebeplerden dolayı bu operasyondan kaçınmakta ve daha basit yöntemlerle bu sürecin hafifletilmesi veya düzeltilmesini istemektedirler. İşte bu noktada yüz germe ameliyatlarının bir alternatifi olarak özel geliştirilmiş iplikler ve askılama aparatları kullanılarak yüzün sarkan bölümlerinin gerdirilmesi, yukarıya askılanmasına yönelik yöntemler ortaya çıkmıştır. Bu noktada bu yöntemlerin hiçbir zaman bir yüz germe operasyonuna alternatif olmadığını belirtmek gerekir.

İple yüz germe kimlere uygulanabilir ?

İple yüz asma estetiği yüz germe  adayı operasyona tüm bireylere uygulanabilir. Ancak işlemin maksimum fayda sağlayacağı hasta grubunun özelliklerini söyle sıralayabiliriz
-40 ile 50 yaş arası
-özelikle orta yüz bölgesinde sarkma ve buna bağlı olarak burun-yanak kıvrımında derinleşme, göz altı bölgesinde çukurlaşma, yanakta çökme, alt çene bölgesinde sarkma bulguları bulunan
-cilt kırışıklığına bağlı olarak cilt dokusu çıkarılmasına fazla ihtiyacı olmayan
-yüz germe operasyonu istemeyen
-işlemden beklentileri gerçekçi olan bireyler

İple boyun germe işlemi yapılabilirmi?

Pek tabiki iple yüz germe işlemi gibi, bu dikişler yardımıyla boyun germe işlemi yapılabilir. Bu işlemde amaç, uzun ameliyat sürelerine ve boyun germe ameliyatlarının izlerine gerek kalmadan daha genç bir boyun görüntüsü elde etmek, boyun çene açısını estetik açıdan ideale getirmektir.

iple yüz germe ve boyun germe işlemleri nasıl yapılır ve avantajları nelerdir?

Bu işlemler ofis koşullarında, anestezi gerektirmeden ve hiçbir kesi yapmadan uygulanmaktadır. Dolayısıyla iple yüz germe işlemi sonrası morluk, şişlik ve ameliyat izi olmaz. İşlemin yapıldığı gün normal hayatınıza dönersiniz. Çok hafif şişlikler olabilir en fazla 24-48 saat içerisinde tamamen bu şişlikler kaybolur.

× Whatsapp İletişim