iple Yüz Germe

By | | No Comments

İple yüz germe işlemi nedir?

İlerleyen yaş ile birlikte cildin elastisitesini kaybetmesi ve yerçekiminin karşı konulamaz etkisine bağlı olarak yüzümüzde sarkmalar meydana gelmektedir. Yüzünüzdeki bu sarkma ve yaşlılık etkilerini ortadan kaldırmak için biz estetik cerrahların elinde botox, dolgu, peeling, dermabrazyon, yağ enjeksiyonu gibi pek çok yöntem mevcut ancak tüm bu yöntemler arasında sorunu kökten çözen yegâne yaklaşım tabii ki “face lift” olarak adlandırdığımız yüz germe ameliyatıdır. Yüz germe ameliyatlarının sorunu kökten çözücü bu özelliğine karşın özellikle ülkemizde pek çok birey çeşitli sebeplerden dolayı bu operasyondan kaçınmakta ve daha basit yöntemlerle bu sürecin hafifletilmesi veya düzeltilmesini istemektedirler. İşte bu noktada yüz germe ameliyatlarının bir alternatifi olarak özel geliştirilmiş iplikler ve askılama aparatları kullanılarak yüzün sarkan bölümlerinin gerdirilmesi, yukarıya askılanmasına yönelik yöntemler ortaya çıkmıştır. Bu noktada bu yöntemlerin hiçbir zaman bir yüz germe operasyonuna alternatif olmadığını belirtmek gerekir.

İple yüz germe kimlere uygulanabilir ?

İple yüz asma estetiği yüz germe  adayı operasyona tüm bireylere uygulanabilir. Ancak işlemin maksimum fayda sağlayacağı hasta grubunun özelliklerini söyle sıralayabiliriz
-40 ile 50 yaş arası
-özelikle orta yüz bölgesinde sarkma ve buna bağlı olarak burun-yanak kıvrımında derinleşme, göz altı bölgesinde çukurlaşma, yanakta çökme, alt çene bölgesinde sarkma bulguları bulunan
-cilt kırışıklığına bağlı olarak cilt dokusu çıkarılmasına fazla ihtiyacı olmayan
-yüz germe operasyonu istemeyen
-işlemden beklentileri gerçekçi olan bireyler

İple boyun germe işlemi yapılabilirmi?

Pek tabiki iple yüz germe işlemi gibi, bu dikişler yardımıyla boyun germe işlemi yapılabilir. Bu işlemde amaç, uzun ameliyat sürelerine ve boyun germe ameliyatlarının izlerine gerek kalmadan daha genç bir boyun görüntüsü elde etmek, boyun çene açısını estetik açıdan ideale getirmektir.

iple yüz germe ve boyun germe işlemleri nasıl yapılır ve avantajları nelerdir?

Bu işlemler ofis koşullarında, anestezi gerektirmeden ve hiçbir kesi yapmadan uygulanmaktadır. Dolayısıyla iple yüz germe işlemi sonrası morluk, şişlik ve ameliyat izi olmaz. İşlemin yapıldığı gün normal hayatınıza dönersiniz. Çok hafif şişlikler olabilir en fazla 24-48 saat içerisinde tamamen bu şişlikler kaybolur.

Boyun Germe – Draesthetic

By | | One Comment

Yaşlanma ile birlikte yüzde baş-boyun bölgesinde meydana gelen değişimlerden göze çarpan ön  emli bir kısmını, çene altı ve boyun bölgesindeki deformiteler oluşturur. Bazen yaşlanmadan  alakasız bir biçimde, genetik miras ve vücut karakteristiklerine bağlı olarak, güzel bir boyun  görünümüne engel olan deformiteler görülebilir. Bu deformiteleri, kabaca çene altında yağ  toplanması, sarkma, çene-boyun arasındaki açının bozulması, boyun derisinde kırışıklıklar oluşması  ve çene altından boyun bölgesine uzanan bantlar oluşması şeklinde tanımlayabiliriz.

Nasıl bir işlem ile bu deformiteler düzeltilmektedir?

Bahsedilen deformiteleri düzeltmek için kullanabileceğimiz pek çok yöntem mevcut. Bu  yöntemleri botox enjeksiyonu, iple boyun estetiği, liposuction, çene altından yapılacak kesi ile boyun germe, kulak  önü ve arkasından yapılacak kesi ile boyun germe şeklinde sıralayabiliriz. Problemle ilgili tüm değerlendirmeler dikkatlice yapılmalı ve boyun-gıdı estetiğinde kullanılacak yöntem veya yöntemler planlanmalıdır.

Boyun germe estetiğinde yapılan işlemler nelerdir?

Boyun germe estetiğinde deformiteye uygun olarak deri ve derialtı yağ dokusu kırışıklık ve fazlalığı giderilir. Deri altı kas dokusu gerginleştirilerek bantların görünümü ortadan kaldırılır. Bu işlem ile aynı zamanda çene-boyun açısı estetik açıdan uygun duruma getirilmiş olur

Benim için en uygun yöntem hangisidir?

Detaylı bir muayene ve sizin talepleriniz değerlendirildikten sonra, sizin için en uygun prosedüre birlikte karar verilecektir. Bazen bu prosedürlerin birlikte kullanılmasıda söz konusu olabilmektedir. Örneğin deri kırışıklığı ve fazlası olmayan ancak boyun bölgesinde bantlardan şikayetçi olan, bir hastada çene altından yapılacak küçük bir kesi ile boyun estetiği yapılması yeterli olacaktır. Diğer taraftan eğer ciddi bir deri fazlalığı mevcutsa kulak arkası kesiyle girilerek boyun germe işlemi tamamlanmalı ve fazla deri çıkarılmalıdır.

Boyun germe işlemi yüz germe ile birlikte mi yapılmalıdır?

Boyun germe işlemi başlı başına ayrı bir prosedür olarak uygulanabileceği gibi, yüz germe işleminin  bir parçası şeklinde eş zamanlı olarak da uygulanabilir.

Sadece liposuction ile gıdı estetiği yapılabilirmi?

Orta yaş grubunda veya yaştan alakasız olarak gıdı bölgesinde cilt altı dokuda yağ birikimi olan ve cilt sarkması ileri derecede olmayan kimselerde, sadece 2mm lik kesilerden yapılacak liposuction işlemi ile güzel bir boyun görünümü elde edilmesi mümkündür.

Boyun germe estetiği sonrası dönem nasıldır?

Boyun germe için yapılacak prosedürler hastalar tarafından oldukça kolay tolere edilmektedir. Toparlanma süreci işleme göre değişmekle birlikte olası şişlik ve morluklar 1 hafta içerisinde büyük oranda düzelmektedir. Ancak yüz bölgesindeki diğer işlemlerde ve yüz germe prosedüründe olduğu gibi, ödemin tam olarak inmesi bazen haftalar ve aylar sürebilmektedir.