Ulusal Bilimsel Makalelerim

By | | No Comments

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

1. Akan, İ.M., Yıldırım, S., Çakır, B., Aköz, T., “Abdominal Doku Defektleri ve Rekonstrüksiyon Yöntemleri”, Ankara Cerrahi Dergisi, 3, 43-47 (2001).

2. Çakır, B., Akan, İ.M., Yıldırım, S., Aköz, T., “Eldeki Defektlerde Ters Akımlı Fleplerin Kullanımı”, Türk Plastik Rekonstrüktif Estetik Cerrahi Dergisi, 9, 167-171 (2001).

3. Avcı, G., Akan, M., Yıldırım, S., Aköz, T., “Sinir Onarımı ve Greftleme (Literatürün gözden geçirilmesi)”, Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, 22, 428-437, (2002).

4. Akan, M., Serkan Yıldırım, Aykut Mısırlıoğlu, Aköz, T., Kargı, B., Barış Çakır, “Tam kat Göğüs Duvarı Defektleri ve Onarım Yöntemleri“, Türk Plastik Rekonstrüktif Estetik Cerrahi Dergisi, 11, 97-101 (2003).

6. Avcı, G., Serkan Yıldırım, Akan, M., Tayfun Aköz, “Nadir Görülen Cilt Tümörleri”, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, 43, 40-47 (2003).

5. Gideroğlu, K., Serkan Yıldırım, Akan, M., Barış Çakır, Tayfun Aköz, “Alt Ekstremite Yumuşak Doku Eksikliklerinde Yeni Bir Onarım Yöntemi Olan Nörokutan Fleplerle Başarılı Sonuçlar”, Ulusal Travma Dergisi, 10, 196-204, (2004).

7. Avcı, G., Eser Aydoğdu, Serkan Yıldırım, Aköz, T., “Göz Çevresi Defektleri ve Bu Bölgenin Yeniden Yapılandırılması (geçmişe dönük çalışma)”, Türkiye Klinikleri Oftalmoloji, 13, 138-144 (2004).

8. Taylan, G., Serkan Yıldırım, Tayfun Aköz, “Boyun Kontraktürlerinin Rekonstrüksiyonunda Sağlıklı Doku Kazanımı: Doku Genişleticiler”, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, 44, 175-179 (2004).

9. Yıldırım, S., “Serbest Rektus Abdominis Kas Flebi ile Ayakta Yumuşak Doku Rekonstrüksiyonu: Sarıkamış Deneyimi”, Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi, (Baskıda).

10. Yıldırım, S., Eker Uluçay, G., Akan, M., Aköz, T., “Mandibula Rekonstrüksiyonunda Karşılaşılan Problemler ve Çözüm Önerileri”, KBB-Forum (Elektronik Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi), 5, 15-200 (2006).

11. Toksoy, S., Serkan Yıldırım, Taylan, G., Aköz, T. “Burun Kanadı Defektlerinin Rekonstrüksiyonunda Superior Bazlı Nasolabial Transpozisyon Flebi Uygulamalarımız”, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, 46, 9-11 (2006).

Uluslararası Bilimsel Makalelerim

By | | No Comments

Doç.Dr. Serkan Yıldırım ‘ın SCI ye Giren Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanmış Makaleleri

1. Serkan Yıldırım, Tayfun Aköz, Apaydin, I., Ege, GA., Kaan Gideroğlu, “Malignant Clear Cell Hidradenoma with Giant Metastasis to The Axilla”, Ann. Plast. Surg., 45, 102 (2000).

2. Serkan Yıldırım, Tayfun Aköz, Mithat Akan, “A Rare Complication of Circumcision: Concealed Penis”, Plast. Reconstr. Surg., 106, 1662-1663 (2000).

3. Serkan Yıldırım, Tayfun Aköz, Kaan Gideroğlu, “Use of Preputium as a Skin Graft”, Plast. Reconstr. Surg., 106, 1661-1662 (2000).

4. Serkan Yıldırım, Tayfun Aköz, Yavuzer, D., Mithat Akan, Avci G., “A Case of Merkel Cell Carcinoma with Extension into The Orbital Cavity”, Ann. Plast. Surg., 46, 198-199 (2001).

5. Serkan Yıldırım, Gülden Avcı, Tayfun Aköz, Mithat Akan, “The Use of Hyperbaric Oxygen in Treating Meningococcemic Skin Necrosis”, Ann. Plast. Surg., 46, 199-200 (2001).

6. Serkan Yıldırım, Tayfun Aköz, Mithat Akan, Barış Çakır, “The Use of Combined Nasolabial V-Y Advancement and Glabellar Flaps for Large Medial Canthal Defects”, Dermatol. Surg., 27, 215-218 (2001).

7. Akan, M., Serkan Yıldırım, Avci, G., Tayfun Aköz, “False Median Cleft: A Rare Facial Anomaly”, Ann. Plast. Surg., 46, 350 (2001).

8. Akan, I.M., Yıldırım, S., Gideroglu, K., “Salvage of Flaps with Venous Congestion”, Ann. Plast. Surg., 46, 456 (2001)

9. Serkan Yıldırım, Tayfun Aköz, “A Simple and Cheap Nostril Retainer: Silicone Urine Catheter”, Plast. Reconstr. Surg., 107, 1308-1309 (2001).

10. Serkan Yıldırım, Mithat Akan, Tayfun Aköz, “Squamous Cell Carcinoma Affecting The Nose and Lower Lip”, Ann. Plas.t Surg., 46, 456-457 (2001).

11. Serkan Yıldırım, Tayfun Aköz, Mithat Akan, Ege G.A., “De Novo Malignant Eccrine Spiradenoma with An Interesting and Unusual Location. Case Report and Review of the Literature”, Dermatol. Surg., 27, 417-420 (2001). Review.

12. Akan, I.M., Yıldırım, S., Avci, G., Aköz, T., Karadayi, N., “Bilateral Temporal Triangular Alopecia Acquired in Adulthood”, Plast. Reconstr. Surg., 107, 1616-1617 (2001).

13. Akan, M., Serkan Yıldırım, Avci, G., Aköz, T., “Xeroderma Pigmentosum with A Giant Cutaneous Horn”, Ann. Plast. Surg., 46, 665-656 (2001).

14. Serkan Yıldırım, Akan, M., Aköz, T., Tanoglu, B., “The Preputium: An Overlooked Skin Graft Donor Site”, Ann. Plast. Surg., 46, 630-634 (2001).

15. Yıldırım, S., Aköz, T., Akan, M., Avci, G., “Nasolabial V-Y Advancement for Closure of The Midface Defects”, Dermatol. Surg., 27, 656-662 (2001).

16. Serkan Yıldırım, Akan, M., Eser Aydogdu, “Bifid Median Nerve”, Plast. Reconstr. Surg., 108, 584-585 (2001).

17. Tayfun Aköz, Serkan Yıldırım, Mithat Akan, “An Interesting Anomaly of The Penis”, Plast. Reconstr. Surg., 108, 1453-1454 (2001).

18. Yıldırım, S., Akan, M., Gideroğlu, K., Aköz, T., “Use of Distally Based Saphenous Neurofasciocutaneous and Musculofasciocutaneous Cross Leg Flaps in Limb Salvage”, Ann. Plast. Surg., 47, 568-574 (2001).

19. Yıldırım, S., Akan, M., Deviren, A., Aköz, T., “Penile Agenesis and Clavicular Anomaly in A Child with An Oral Facial Digital Syndrome”, Clin.Dysmorphol., 11, 29-32 (2002).

20. Yıldırım, S., Akan, M., Aköz, T., “The Use of Fibrin Adhesive in Ear Reconstruction with Autogenous Rib Cartilage”, Plast. Reconstr. Surg., 109, 701-705 (2002).

21. Yıldırım, S., Akan, M., Gideroğlu, K., Aköz, T., “Soft Tissue Reconstruction of The Foot with Distally Based Neurocutaneous Flaps in Diabetic Patients”, Ann. Plast. Surg., 48, 258-264 (2002).

22. Avci, G., Serkan Yıldırım, Aykut Mısırlıoğlu, Aköz, T., “Intramasseteric Hemangioma”, Plast. Reconstr. Surg., 109, 1748-1750 (2002).

23. Serkan Yıldırım, Avcı, G., Akan, M., Akoz, T., “Complications of The Reverse Homodigital Island Flap in Fingertip Reconstruction”, Ann. Plast. Surg., 48, 586-592 (2002).

24. Serkan Yıldırım, Akan, M., Gideroğlu, K., Aköz, T., “Distally-Based Neurofasciocutaneous Flaps in Electrical Burns”, Burns, 28, 379-385 (2002).

25. Serkan Yıldırım, Gideroğlu K, Aköz T., “Application of Helical Composite Sandwich Graft for Eyelid Reconstruction”, Ophthal. Plast. Reconstr. Surg., 18, 295-300 (2002).

26. Avcı, G., Eser Aydoğdu, Serkan Yıldırım, Aköz, T., “Soft-Tissue Chondroma in The Thumb”, Plast. Reconstr. Surg., 110, 1599-1600 (2002).

27. Aköz, T., Akan, M., Serkan Yıldırım, “If You Continue To Smoke, We May Have a Problem: Smoking’s Effects on Plastic Surgery”, Aesth. Plast. Surg., 26, 477-482 (2002).

28. Barış Cakır, Akan, M., Serkan Yıldırım, Aköz, T., “Localization and Removal of Ferromagnetic Foreign Bodies by Magnet”, Ann. Plast. Surg., 49, 541-544 (2002).

29. Serkan Yıldırım, Gideroğlu, K., Aköz, T., “Peroneal Nerve Injury Caused by Fracture of The Distal Femoral Shaft”, Plast. Reconstr. Surg., 111, 511-513 (2003).

30. Aykut Mısırlıoğlu, Eroğlu, S., Karacaoğlan, N., Akan, M., Aköz, T., Serkan Yıldırım, “Use of Honey as An Adjunct in The Healing of Split-Thickness Skin Graft Donor Site”, Dermatol. Surg., 29, 168-72 (2003).

31. Serkan Yıldırım, Gideroğlu, K., Aköz, T., “The Simple and Effective Choice for Treatment of Chronic Calcaneal Osteomyelitis: Neurocutaneous Flaps”, Plast. Reconstr. Surg., 111, 753-60 (2003), discussion 761-2.

32. Mithat Akan, Serkan Yıldırım, Aykut Mısırlıoğlu, Gideroğlu, K., Tayfun Aköz, “An Interesting Mammary Implant Rupture: Seat Belt Injury”, Plast. Reconstr. Surg., 111, 1763-1765 (2003).

33. Yıldırım, S., Avcı, G., Akan, M., Mısırlıoğlu, A., Aköz, T., “Anterolateral Thigh Flap in The Management of Postburn Flexion Contractures of The Knee”, Plast. Reconstr. Surg., 111, 1630-1637 (2003).

34. Serkan Yıldırım, Akan, M., Aköz, T., “Transmetacarpal Cross Hand Replantation as A Salvage Procedure in The Case of Traumatic Bilateral Upper Extremity Amputation”, Plast. Reconstr. Surg., 112, 1350-1354 (2003).

35. Serkan Yıldırım, Gideroğlu, K., Tayfun Aköz, “Anterolateral Thigh Flap: Ideal Free Flap Choice for Lower Extremity Soft-Tissue Reconstruction”, J. Reconstr. Microsurg., 19, 225-233 (2003).

36. Yıldırım, S., Avcı, G., Aköz, T., “Soft Tissue Reconsruction Using Anterolateral Thigh Free Flap: An Experience of 28 Cases”, Ann. Plast. Surg., 51, 37-44 (2003).

37. Yıldırım, S., Taylan, G., Gideroğlu, K., Aköz, T., “Circumcision as An Unusual Cause of Penile Lymphedema”, Ann. Plast. Surg., 50, 665-666 (2003).

38. Gideroğlu, K., Yıldırım, S., Akan, M., Aköz, T., “Immediate Use of Medicinal Leeches to Salvage Venous Congested Reverse Pedicled Neurocutaneous Flaps”, Scand. J. Plast. Reconstr. Surg. Hand Surg., 37, 277-82 (2003).

39. Akan, M., Yıldırım, S., Mısırlıoğlu, A., Ulusoy, G., Aköz, T., Avcı, G., “An Alternative Method to Minimize Pain in Split Thickness Skin Graft Donor Site”, Plast. Reconstr. Surg., 111, 2243-2249 (2003).

40. Taylan, G., Yıldırım, S., Gideroğlu, K., Aköz, T., “Conservative Approach in Rare Case of Intrazygomatic Hemangioma“, Plast. Reconstr. Surg., 112, 1490-1492 (2003).

41. Avcı, G., Akan, M., Yıldırım, S., Aköz, T., “Digital Neurovascular Compression Due to A Forgotten Tourniquet”, Hand Surg. (Asian volume)., 8, 133-136 (2003).

42. Mithat Akan, Aykut Mısırlıoğlu, Serkan Yıldırım, Barış Çakır, Taylan, G., Tayfun Aköz, “Ice Application to Minimize Pain in The Split-Thickness Skin Graft Donor Site”, Aesth. Plast. Surg., 27, 305-307 (2003).

43- Serkan Yıldırım, Mithat Akan, Tayfun Aköz, “Phalangeal Osteotomy for The Treatment of Metacarpal Synostosis: A Case Report”, Hand Surg. (Asian volume)., 8, 87-91 (2003).

44. Eser Aydoğdu, Serkan Yıldırım, Eker, G., Tayfun Aköz, “Giant Lipoma of The Back”, Dermatol. Surg., 30, 121-122 (2004).

45. Serkan Yıldırım, Tayfun Aköz, “Use of Kischner Wire in Mandible Reconstruction: A Case Report and Review of The Literature”, Microsurgery, 24, 3-7 (2004). Review.

46. Serkan Yıldırım, Aköz, T., “Big-Toe Replantation in A Three-Month-Old Child: Case Report”, J. Reconstr. Microsurg., 20, 373-375 (2004).

47. Tayfun Aköz, Serkan Yıldırım, Mithat Akan, Gideroğlu, K., Avcı, G., Barış Cakır, “Can Indıcations for Lower Limb Replantataion and Revascularization Be Expanded with Simultaneous Free Flap Transfer for Limb Salvage?”, J. Reconstr. Microsurg., 20, 621-629 (2004).

48. Mithat Akan, Barış Cakır, Aykut Mısırlıoğlu, Serkan Yıldırım, Taylan, G., Tayfun Aköz, “Effects of Clopidogrel and High Dose Aspırın on Survival of Skin Flaps in Rats”, Scand. J. Plast. Reconstr. Surg. Hand Surg., 39, 7-10 (2005).

49. Eser Aydoğdu, Serkan Yıldırım, Tayfun Aköz, “Is Surgery Effective Treatment Modality for Advanced Burn Cancer ?”, Burns, 31, 421-431 (2005).

50. Tayfun Aköz, Mithat Akan, Serkan Yıldırım, Aykut Mısırlıoğlu,“The Use of A Combined Technique in Reduction Mammaplasty (inferior pyramidal and superior glandular techniques)”, Europ. J. Plast. Surg., 28, 77-81 (2005).

51. Serkan Yıldırım, Taylan, G., Tayfun Aköz, “The True Triplication of The Thumb: A Case of Unclassified Thumb Polydactyly”, Ann. Plast. Surg., 55, 321-3 (2005), invited discussion 324-326.

52. Yıldırım, S., Akan, M., Aköz, T., “Toe to Hand Transfer From Crosly Replanted Foot in The Case of Traumatic Four Extremity Amputation”, J. Reconstr. Microsurg., 21, 453-458 (2005), invited discussion 459-462.

53. Yıldırım, S., Taylan, G., Aköz, T., “Use of Fascia Component of The Anterolateral Thigh Flap for Different Reconstructive Purposes”, Ann. Plast. Surg., 55, 479-484 (2005).

54. Serkan Yıldırım, Gideroğlu, K., Eser Aydogdu, Avcı, G., Akan, M., Aköz T., “Composite Anterolateral Thigh-Fascia Lata Flap: A Good Alternative to Radial Forearm-Palmaris Longus Flap for Total Lower Lip Reconstruction”, Plast. Reconstr. Surg. 117, 2033-2043 (2006).

55. Akan, M., Eker Uluçay, G., Kargı, B., Serkan Yıldırım, Aköz, T., “Combined Reconstruction of Complex Defects of The Chest Wall”, Scand. J. Plast. Rec. Surg. and Hand Surg., 40, 93-100 (2006).

56. Taylan, G., Serkan Yıldırım, Aköz, T., “One Stage Reconstruction of Large Scalp Defects: Anterolateral Thigh Flap”, Microsurgery, 26, 155-159 (2006).

57. Serkan Yıldırım, “Neural Fibrolipoma of The Ulnar Nerve in The Hand: A Case Report”, Hand Surgery (Asian volume), 10, 323-326 (2006).

58. Ulucay, G.E., Serkan Yıldırım, Eser Aydogdu, Aköz, T., “Reconstruction of Crush Injuries of The Foot Dorsum: Is The Latissimus Dorsi a Reliable Choice?”, J. Reconstr. Microsurgery, 22, 157-166 (2006).

59. Serkan YILDIRIM , Taylan, G., Aköz, T., “The Reliable Option for Reconstruction of Amputation Stumps: The Free Anterolateral Thigh Flap”, Microsurgery, 26, 386-390 (2006).

60. Taylan, G., Yıldırım, S., Aköz, T., “Reconstruction of Large Orbital Exentration Defects After Resection of Periorbital Tumors of Advanced Stage”, J. Reconstr. Microsurg., 22, 583-589 (2006).

61. Serkan YILDIRIM , Taylan, G., Aköz, T., “Free Flap Choice for Reconstruction of Soft Tissue Defects in Severely Damaged Upper Extremity”, J. Reconstr. Microsurg., 22, 599-609 (2006).

62. Yıldırım, S., Taylan, G., Aköz, T., “Free Style Perforator Based V-Y Advancement Flap For Soft Tissue Reconstruction in Different Anatomical Regions”, Ann. Plast. Surg., 58, 501-506 (2007).

63. Yıldırım, S., Taylan, G., Aköz, T., “Reconstructive microsurgery in pediatric population-A series of 25 patients”, Microsurgery, 28, 99-107 (2008).

Yukarıdaki makalelere Eylül 2012 itibariyle SCI e giren dergilerde toplamda 200’den fazla atıfta bulunulmuştur .

Serkan Yıldırım Kongre Konuşmalarım

By | | 2 Comments

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler 

1. Yıldırım, S.(Davetli konuşmacı), “Severely Damaged Foot Reconstruction.” Proc. 2nd Congress of the World Society for Reconstructive Microsurgery, Heidelberg, 113-118, Monduzzi, Bologna, 2003.

2. Yıldırım, S., Taylan, G., Aköz, T., “Anterolateral Thigh Flap: Ideal Free Flap Choice for Lower Extremity Soft Tissue Reconstruction”, 10th International Course on Perforator Flaps, Ankara, 51, Turkey, 2006.

3. Yıldırım, S., Taylan, G., Aköz, T., “Use of Fascia Component Of The Anterolateral Thigh Flap for Different Reconstructive Purposes”, 10th International Course on Perforator Flaps, Ankara, 52, Turkey, 2006.

4. Yıldırım, S., Taylan, G., Aköz, T., “Composite Anterolateral Thigh Fascia Lata Flap: A Good Alternative To Radial Forearm-Palmaris Longus Flap For Total Lower Lip Reconstruction”, 10th International Course on Perforator Flaps, Ankara, 64, Turkey, 2006.

5.Yıldırım, S. (Davetli konuşmacı) “Pediatric Reconstructive Microsurgery.”WSRM 2009, 5th Congress of the World Society of Reconstructive Microsurgery,25-27 June, Okinawa, Japan,2009.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler

1. Seyhan, T., Koçer, U., Çelebioğlu, S., Tellioğlu, A.T., Yıldırım, S., “Femur-Tibia Kompleks Fraktürlü Bir Vakada Granülasyon Flebi İle Ekspoze Kemiğin Örtülmesi”, 19. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, Poster No 197, Antalya, 1997.

2. Serkan Yıldırım, Akan, M., Barış Çakır, Aköz, T., “Orta Yüz Bölgesi Defektlerinde Nazolabial V-Y İlerletme Flebinin Kullanımı”, 22. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Sözel Bildiri No 1, İzmir, 2000.

3. Barış Çakır, Serkan Yıldırım, Turan, A., Tayfun Aköz, “Reverse Fleplerin El Defektlerinde Kullanımı”, 22. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Sözel Bildiri No 141, İzmir, 2000.

4. Serkan Yıldırım, Gideroğlu, K., Tanoğlu, B., Tayfun Aköz, “Nadir Cilt Tümörleri”, 22. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Sözel Bildiri No 159, İzmir, 2000.

5. Serkan Yıldırım, Barış Çakır, Mithat Akan, Tayfun Aköz, “Prefabrike Myoosseokutanöz Pektoralis Major Flebi: Mandibula Rekonstrüksiyonunda Önemli Bir Alternatif”, 22. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Poster No 27, İzmir, 2000.

6. Serkan Yıldırım, Mithat Akan, Avcı, G., Tayfun Aköz, “Multipl Anomalili Bir Olgu: Yeni Bir Sendrommu?”, 22. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Poster No 28, İzmir, 2000.

7. Serkan Yıldırım, Barış Çakır, Akan, M., Tayfun Aköz, “Burun ve Alt Dudak Primer Yerleşimli Yassı Hücreli Karsinom Olgusu”, 22. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Poster No 29, İzmir, 2000.

8. Akan, M., Avcı, G., Serkan Yıldırım, Tayfun Aköz, “Akkiz Bilateral Temporal Triangular Alopesi”, 22. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Poster No 31, İzmir, 2000.

9. Tanoğlu, B., Serkan Yıldırım, Gideroğlu, K., Aköz, T., “Nadir Bir Sünnet Komplikasyonu-Gizli Penis-”, 22. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Poster No 36, İzmir, 2000.

10. Tanoğlu, B., Turan, A., Yıldırım, S., Aköz, T., “Baş Boyun Bölgesinde Agresif Hemanjiom Vakası”, 22. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Poster No 37, İzmir, 2000.

11. Yıldırım, S., Akan, M., Avcı, G., Gideroğlu, K., “Anterolateral Uyluk Flebi: Rekonstrüktif Mikrocerrahide İdeal Serbest Flep Seçeneği”, 23. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Yarışma Bildirisi No 9, İstanbul, 2001.

12. Gideroğlu, K., Serkan Yıldırım, Eser Aydoğdu, Eker, G., Aköz, T., “Alt Ekstremite Defektlerinde Nörokutan Flep Uygulamalarımız”, 23. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Sözel Bildiri No 88, İstanbul, 2001.

13. Avcı, G., Serkan Yıldırım, Barış Çakır, Aköz, T., “İntramasseterik Hemanjiom”, 23. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Poster No 36, İstanbul, 2001.

14. Eser Aydoğdu, Eker, G., Serkan Yıldırım, Aköz, T., “Alt Ekstremitede Oldukça Geniş Çaplı Lenfödem”, 23. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Poster No 70, İstanbul, 2001.

15. Serkan Yıldırım, Gideroğlu, K., Avcı, G., Eker, G., Aköz, T., “Distal Femoral Shaft Kırığına Bağlı Peroneal Sinir Hasarı”, 23. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Poster No 77, İstanbul, 2001.

16. Gideroğlu, K., Serkan Yıldırım, Aköz, T., “Over Karsinomlu Hastada Eşzamanlı Olarak Primeri Bilinmeyen Yaygın Cilt Metastazı Olan Epidermoid Karsinom Olgusu”, 23. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Poster No 78, İstanbul, 2001.

17. Serkan Yıldırım, Akan, M., Barış Çakır, Eser Aydoğdu, Aköz, T., “Konvansiyonel ve Alternatif Serbest Flep Uygulamalarımız”, 23. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Poster No 197, İstanbul, 2001.

18. Yıldırım, S., Akan, M., Gideroğlu, K., Avcı, G., Aköz, T., “Mikrocerrahide Sık Rastlanmayan Komplaks Klinik Uygulamalar”, 24. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Klinik Uzman Yarışma Bildirisi No 2, Ankara, 2002.

19. Gideroğlu, K., Serkan Yıldırım, Eser Aydoğdu, Aköz, T., “Orbita Ekzantrasyonu Uygulanan Vakalarda Rekonstrüksiyon Seçeneklerinin İrdelenmesi”, 24. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Sözel Bildiri No 15, Ankara, 2002.

20. Gideroğlu, K., Serkan Yıldırım, Taylan G., Tayfun Aköz, “Ters Akımlı Homodigital Ada Flebinin Parmak Ucu Rekonstrüksiyonundaki Yeri ve Donör Saha Morbiditesinin Değerlendirilmesi”, 24. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Sözel Bildiri No 31, Ankara, 2002.

21. Serkan Yıldırım, Mithat Akan, Avcı, G., Tayfun Aköz, “Alt Ekstremite Onarımlarında Serbest Anterolateral Uyluk Flebi Uygulamalarımız”, 24. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Sözel Bildiri No 71, Ankara, 2002.

22. Taylan, G., Yıldırım, S., Gideroğlu, K., Aköz, T., “İntrazigomatik Hemanjiomlu Bir Olgu Sunumu”, 24. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Poster No 155, Ankara, 2002.

23. Serkan Yıldırım, Eser Aydoğdu, Avcı, G., Aköz, T., “Serbest Rektus Abdominis Kas ve Kas Deri Fleplerinin Baş Boyun Rekonstrüksiyonundaki Yeri”, 25. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Sözel Bildiri No 22, Samsun, 2003.

24. Serkan Yıldırım, Eser Aydoğdu, Akan, M., Eker Uluçay, G., Aköz, T., “Mandibula Rekonstrüksiyonunda Karşılaşılan Problemler ve Çözüm Önerileri”, 25. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Sözel Bildiri No 38, Samsun, 2003.

25. Serkan Yıldırım, Eser Aydoğdu, Kadılar, V., Aköz, T., “Serbest Rektus Kas ve Kas Deri Fleplerinin Donör Saha Morbiditesinin İncelenmesi”, 25. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Sözel Bildiri No 47, Samsun, 2003.

26. Akan, M., Serkan Yıldırım, Aykut Mısırlıoğlu, Aköz, T., Kargı, B., “Tam Kat Göğüs Duvarı Defektleri ve Onarım Yöntemleri”, 25. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Sözel Bildiri No 49, Samsun, 2003.

27. Serkan Yıldırım, Eser Aydoğdu, Taylan, G., Aköz, T., “Alt Ekstremite Rekonstrüksiyonunda Serbest Rektus Abdominis Deneyimlerimiz”, 25. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Sözel Bildiri No 67, Samsun, 2003.

28. Serkan Yıldırım, Eser Aydoğdu, Gideroğlu, K., Barış Çakır, Aköz, T., “Cerrahi Lup’un Serbest Doku Aktarımındaki Yeri: 87 Serbest Flep ve 16 Vakalık Ekstremite Replantasyonundan Kazanılan Deneyim”, 25. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Sözel Bildiri No 110, Samsun, 2003.

29. Avcı, G., Eser Aydoğdu, Serkan Yıldırım, Aköz, T., “Periorbital Lezyonlar ve Rekonstrüksiyonu: Nedenler, Çözümler ve Sonuçlar (Geçmişe Dönük Çalışma), 25. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Poster No 22, Samsun, 2003.

30. Yıldırım, S., Akan, M., Avcı, G., Aköz, T., “Malign Mezenkimal Tümör Eksizyonu Sonrasında Oluşan Oldukça Geniş Tamkat Torakoabdominal Defektin Rekonstrüksiyonu: Olgu Sunumu”, 25. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Poster No 49, Samsun, 2003.

31. Yıldırım, S., Gideroğlu, K., Akan, M., Avcı, G., Aköz, T., “İleri Evre veya Nüks Dudak Tümörlerinin Eksizyonuna Bağlı Olarak Gelişen Yumuşak Doku Defektlerinin Onarımında Yeni Bir Flep Seçeneği: Anterolateral Uyluk Flebi”, 26. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Sözel Bildiri No 8, Ankara, 2004.

32. Serkan Yıldırım, Barış Çakır, Aykut Mısırlıoğlu, Avcı, G., Aköz, T., “Farklı Olgularda Ayaktan Ele Parmak Transferi”, 26. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Sözel Bildiri No 17, Ankara, 2004.

33. Eker Uluçay, G., Akan, M., Serkan Yıldırım, Eser Aydoğdu, Aköz, T., “Yüz Bölgesinde Perforatör Fleplerin Kullanımı”, 26. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Sözel Bildiri No 102, Ankara, 2004.

34. Serkan Yıldırım, Taylan, G., Yavuz, A., Tayfun Aköz, “Çocuk Yaş Grubunda Serbest Doku Transferleri ve Replantasyon Uygulamaları: Karşılaşılan Problemler ve Elde Edilen Sonuçlar”, 27. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Sözel Bildiri No 114, Konya, 2005.

35. Serkan Yıldırım, Kadılar, V., Taylan, G., Aköz, T., “Anterolateral Uyluk Flebi İle Yapılan Rekonstrüksiyonlarda Flebin Fasyal Komponentinin Çok Amaçlı Kullanımı”, 27. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Sözel Bildiri No 134, Konya, 2005.

36. Avcı, G., Eker Uluçay, G., Yıldırım, S., Aköz, T., “Rhinoserebral Mukormikozis”, 27. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Poster No 25, Konya, 2005.

37. Kan, A.D., Serkan Yıldırım, Taylan, G., Tayfun Aköz, “Derin İnferior Epigastrik Perforatör Flep (DİEP) İle Meme Rekonstrüksiyonu Sonrası Abdominal Duvarda Herni Oluşumu (Olgu Sunumu)”, 27. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Poster No 127, Konya, 2005.

38. Taylan, G., Serkan Yıldırım, Yavuz, A., Tayfun Aköz, “Uç Yan Sinir Onarımı Yapılan Hastalarda Elektromyografik ve Fonksiyonel Sonuçlar”, 27. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Poster No 138, Konya, 2005.

39. Yıldırım, S., Taylan, G., Kan, A.D., Aköz, T., “Sınıflandırılamayan İlginç Bir Başparmak Anomalisi: Triplicated Thumb (Üç Başparmak)”, 27. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Poster No 183, Konya, 2005.

40. Avcı, G., Kan, A.D., Yıldırım, S., Aköz, T., “Kolesterol Emboli Sendromu: 2 Vaka Sunumu”, 27. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Poster No 189, Konya, 2005.

41. Yıldırım, S., Taylan, G., Akan, M., Aköz, T., “Alt Ekstremite Yumuşak Doku Rekonstrüksiyonunda Sağladığı Pekçok Avantaj İle Anterolateral Uyluk Flebinin Kullanımı”, Türk Rekonstrüktif Mikrocerrahi Derneği, Rekonstrüktif Mikrocerrahide Son Gelişmeler ve Alt Ekstremite Rekonstrüksiyonu Sempozyumu, Sözel Bildiri, İstanbul, 2005.

42. Serkan Yıldırım, Eser Aydoğdu, Aköz, T., “Ayak Tabanı ve Topuk Yerleşimli Doku Defektlerinde Yumuşak Doku Rekonstrüksiyonu İçin Serbest Flep Seçimi”, Türk Rekonstrüktif Mikrocerrahi Derneği, Rekonstrüktif Mikrocerrahide Son Gelişmeler ve Alt Ekstremite Rekonstrüksiyonu Sempozyumu, Sözel Bildiri, İstanbul, 2005.

43. Yıldırım, S., Eker, G., Aköz, T., “Ayak Dorsumu ve Alt Bacak Distal 1/3 Kısmını İçeren Geniş Kirli Yaralanmalarda Latissimus Dorsi, Latissimus Dorsi-Serratus Anterior Kas Flepleri İle Ekstremite Kurtarımı”, Türk Rekonstrüktif Mikrocerrahi Derneği, Rekonstrüktif Mikrocerrahide Son Gelişmeler ve Alt Ekstremite Rekonstrüksiyonu Sempozyumu, Sözel Bildiri, İstanbul, 2005.

44. Yıldırım, S., Kadılar, V., Akan, M., Aköz, T., “Alt Ekstremitede Kemik Rekonstrüksiyonu Gerektiren Olgularda Serbest Fibula Flebi İle Onarım”, Türk Rekonstrüktif Mikrocerrahi Derneği, Rekonstrüktif Mikrocerrahide Son Gelişmeler ve Alt Ekstremite Rekonstrüksiyonu Sempozyumu, Sözel Bildiri, İstanbul, 2005.

45. Yıldırım, S., “Serbest Antero-Lateral Uyluk Flebi İle Alt Dudak Onarımı”, 2. Cerrahpaşa Plastik Günleri “Baş Boyun Onarımları”, Alt Çene ve Alt Dudak Onarımı Oturumu, Sözel Bildiri (Panelist), İstanbul, 2005.

46. Yıldırım S., Taylan, G., Aköz, T., “Amputasyon Güdüğünde Yumuşak Doku Rekonstrüksiyonu İçin Kulanışlı Seçenek: Serbest Anterolateral Uyluk Flebi”, 28. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi , Sözel Bildiri No 61, Ankara, 2006.

47. Yıldırım, S., Kan, AD., Aköz, T., “Alt ve Üst Ekstremitenin Segmenter Kemik Defektlerinde Vaskülarize Serbest Fibula Flebinin Yeri”, 28. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi , Sözel Bildiri No 65, Ankara, 2006.

48. Yıldırım S., Taylan, G., Aköz, T., “Ayak Dorsumu ve Alt Bacak Distal 1/3 Kısmını İçeren Geniş ve Kirli Yaralanmalarda Kas Flebi Uygun Seçimidir ?”, 28. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi , Sözel Bildiri No 70, Ankara, 2006.

49. Yıldırım, S., Kadılar, V., Aköz, T., “Ayak Tabanı ve Topuk Yerleşimli Doku Defektlerinde Yumuşak Doku Rekonstrüksiyonu İçin Flep Seçimi”, 28. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi , Sözel Bildiri No 99, Ankara, 2006.

50. Yıldırım S., Taylan, G., Kan, AD., Toksoy, S., Aköz, T., “Serbest DİEP ve Kas Koruyucu TRAM Flep ile Geç Dönemde Meme Rekonstrüksiyonu: Çok Evreli mi? Tek Evreli mi? ”, 28. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi , Sözel Bildiri No 130, Ankara, 2006.

51. Yıldırım S., Taylan, G., Aköz, T., “Farklı Anatomik Bölgelerdeki Yumuşak Doku Defektlerinin Rekonstrüksiyonunda Perforatör Bazlı V-Y İlerletme Flebinin Kulanımı”, 28. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi , Asistan Yarışma Bildirisi Klinik Dal No 04, Ankara, 2006.

52. Yıldırım S., Toksoy, S., Aköz, T., “Medial Kantal Bölge Defektlerinin Rekonstrüksiyonunda ‘Purse String’ Sütürasyon ile Kolay ve Etkin Çözüm”, 28. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi , Poster No 122, Ankara, 2006.

53. Toksoy, S., Yıldırım S., Aköz, T., “Serbest Doku Transferinde Küçük Alanlarda Aspirasyon Kolaylığı İçin Yeni Bir Teknik: Sünger İle Aspirasyon Tekniği”, 28. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi , Poster No 183, Ankara, 2006.

54. Yıldırım S., Yavuz, A., Karanfil, H., Aköz, T., “Yanığa Bağlı Geniş Popliteal Doku Defektinin Perforatör Bazlı Lokal Ada Flebi İle Onarımı”, 28. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi , Poster No 196, Ankara, 2006.

55. Yavuz, A., Taylan, G., Yıldırım S., Aköz, T., “Yanığa Bağlı Meme Asimetrisi Rekonstrüksiyonunda Tedavi Alternatiflerinin Karşılaştırılması: Flep mi? Greft mi?”, 28. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Poster No 197, Ankara, 2006.

56. Yavuz, A., Taylan, G., Yıldırım S., Aköz, T., “Fournier Gangrenli 24 Hastaya Yaklaşım ve Tedavi Prensipleri”, 28. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Poster No 212, Ankara, 2006.

57. Yavuz A., Yıldırım S., Aköz, T., “Karpal Tünel Proksimalinde Bifid Median Sinir: Tek Vakalık Olgu Sunumu”, 29. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Poster No 16, Eskişehir, 2007.

58. Yavuz A., Yıldırım S., Aköz, T., “Dupuytren Nedeni İle Opere Edilen Hastanın Karpal Tünelde Lokalize Benign Fibrohyalinöz Karakterdeki Kitlesi”, 29. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Poster No 51, Eskişehir, 2007.

59. Kadılar V., Yıldırım S., Aköz, T., “Yanık Zemininde Gelişen Malign Fibrohistiyositik Tümör”, 29. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Poster No 242, Eskişehir, 2007.

60. Karanfil H., Toksoy S., Yıldırım S., Aköz, T., “Ayakta Tekrarlayan Dev Fibröz Hamartom”, 29. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Poster No 258, Eskişehir, 2007.

61. Toksoy S., Yıldırım S., Aköz, T., “Sırtta Dev Primitif Nörektodermal Tümör (PNET)”, 29. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Poster No 319, Eskişehir, 2007.

62. Yıldırım S. “Serbest TRAM ve DİEP Flepleri ile Tek Seanslı Meme Rekonstrüksiyonu” (Panelist), 5. Cerrahpaşa Plastik Cerrahi Günleri, 30 Mayıs-1 Haziran 2008, İstanbul.

63. Kadılar V., Yıldırım S., Aköz T., “Perforatör Flep Modelinde Farklı Delay Yöntemlerinin Flep Yaşayabilirliği Üzerine Etkilerinin Araştırılması”, 30. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Sözlü Sunu No 004, Antalya, 2008.

64. Gideroğlu K., Çakıcı H., Yıldırım S., Yazar Ş., Aköz T., “Kompleks ve Geniş Önkol ve El Doku Eksiklerinin Onarımında Çok Fonksiyonlu Anterolateral Uyluk Flebi Kullanımı ve Fonksiyonel Sonuçları”, 30. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Sözlü Sunu No 103, Antalya, 2008

Özgeçmişim – Serkan Yıldırım

By | | 13 Comments

Eylül 1973 te Ankara’da doğdu. 1990 senesinde Adana Fen Lisesinden mezun olarak Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde, tıp eğitimine başladı. 1996 senesinde Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun oldu ve aynı sene girdiği Tıpta Uzmanlık Sınavında, başarılı bir sonuç elde ederek Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi eğitimi almaya hak kazandı. Ankara Numune Hastanesi 2. Plastik Cerrahi Kliniğinde başladığı asistanlık eğitimini, Şişli Etfal Hastanesi Plastik Cerrahi Kliniğinde kısa bir süre devam ettirdikten sonra, Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik Cerrahi Kliniğinde tamamlayarak 2001 yılında Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı oldu ve aynı klinikte Başasistan olarak çalışmaya başladı. Bu dönemde mikrocerrahi alanında yoğun çalışmalarda bulundu.

2005 senesinde Almanya’da özellikle estetik meme cerrahisi ve vücut şekillendirme üzerine farklı tekniklerle ilgili bilgi ve becerisini artırmak için çalışma olanağı buldu. 2006 senesinde Birleşik Devletlerin Cleveland kentinde Case Western Üniversitesi ‘nde yüz estetiği, yüz germe teknikleri göz kapağı estetiği ve burun estetiği konularında bilgi ve deneyimini artırmak üzere klinik çalışmalarda bulundu.

Asistanlık döneminden itibaren Plastik Cerrahi literatürüne katkı sağlamak için yoğun bilimsel çalışmalar yapan ve özellikle mikrocerrahi-flep cerrahisi alanında pek çok ilke imza atan Dr. Serkan Yıldırım’ın bugüne kadar uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış 60 tan fazla makalesi bulunmaktadır. Bu makalelere 2011 yılı sonu itibariyle 200 den fazla atıfta bulunulmuştur. Çeşitli ulusal dergilerde yayınlanmış 14 adet araştırma yazısı mevcuttur. Ulusal ve uluslar arası toplantılarda davetli konuşmacı olarak yaptığı katkıların yanı sıra, bu toplantılarda 50 den fazla bildiri sunumu yapmıştır. Dr. Serkan Yıldırım halen uluslararası bilimsel arenada Plastik Cerrahi alanında en önemli dergi olarak kabul edilen “Plastic and Reconstructive Surgery” ‘de, akademik ortamda saygın bir görev olan hakemlik görevini sürdürmektedir. Bunun yanı sıra “Indian Journal of Cancer” dergisinde uluslar arası hakemlik çalışmalarına devam etmektedir.

2007 senesinde Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Bilim Dalı alanında Üniversite Doçenti unvan ve yetkisini alan Dr. Serkan Yıldırım, Türk Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Derneği, Estetik Plastik Cerrahi Derneği, Türk Rekonstrüktif Mikrocerrahi Derneği, Türk Yara Bakım ve Onarımı Derneği ve Çene ve Yüz Cerrahları Derneğinin asil üyesidir.
Dr. Serkan Yıldırım TUK tarafından yapılan değerlendirme sonucu 2011 senesinde El Cerrahisi yandal uzmanlığı, 2012 senesinde ise Ağız Yüz ve Çene Cerrahisi yandal uzmanlığı ünvan ve yetkisini almaya hak kazanmıştır.
Dr. Serkan Yıldırım 2009 senesinden itibaren kendi kliniğinde Estetik Cerrahi ve Lazer Uygulamaları alanındaki çalışmalarına devam etmektedir.

× Whatsapp İletişim