Dolguyla Burun Estetiği

By | | 211 Comments

dolgu ve Botoks ile Ameliyats-z.-burun-estetigi

Dolguyla Burun Estetiği

Bu başlığı okuyanların “yok artık dolguyla burun estetiği mi olur ” dediklerini duyuyor gibiyim. Konunun yalnış anlaşılması ve işin uzmanı olmayan kimseler tarafından kötü uygulamalara maruz kalınmaması için bu yazımda konuya detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Konuya başlarken hemen ilk sorunuza cevap verelim: Evet dolguyla burun estetiği olur. Şimdi konunun detaylarına geçebiliriz.

Burun dolgusu yada dolguyla burun estetiği uygulaması nedir?

Burun dolgusu, estetik cerrahların yüzün çeşitli kısımlarında yüz gençleştirme ve ameliyatsız yüz estetiği uygulamalarında kullandıkları dolguların, burun bölgesinde kullanılmasına verilen isimdir. Yani aslında işlem bir yüz dolgusu uygulamasıdır ve ameliyatsız estetik uygulamaları içerisinde yer alır. Durum böyle olunca yüz dolgusu ile
ilgili tüm temel prensipler burada aynen geçerlidir.

Burun dolgusu için bilinmesi gereken temel yüz dolgusu prensipleri nelerdir?

İşlem ameliyatsızdır, genel anestezi gerektirmez, elde edilen sonuçlar geçicidir, uygulama yaklaşık 10-15dk. kadar sürer ve uygulama sonrası normal günlük yaşantıya devam edilir, herhangibir iyileşme süresine ihtiyaç yoktur.

Burun dolgusu uygulamalarında hangi malzemeler kullanılmaktadır?

Diğer yüz dolgusu uygulamalarında olduğu gibi, burun dolgusu içinde farklı tıbbi materyaller kullanılmaktadır. Bunların içerisinde tüm dünyada en yaygın olan ve en güvenilir olanı hyaluronik asit türevleridir. Çok farklı hyaluronik asit türevleri piyasada bulunmakla birlikte, hem ürünün kalıcılığının daha garantili olması hemde hasta güvenliğinin en üst düzeyde sağlanması nedeniyle dünyanın en kaliteli hyaluronik asit türevlerini tercih etmekteyim.

Burun dolgusunun ortalama kalıcılığı ne kadar?

Kullanılan dolgu türü ve miktarına, kişinin biyolojik süreçlerine bağlı olarak dolgunun kalıcılık süresi 3-4 ay ile 12-18 ay arasında değişmektedir. Yani burun dolgusu ile 10-15 dakikada gerçekleştirilen ameliyatsız burun estetiği sonucu 18 aya kadar devam
etmektedir. Dolgunun etkisi geçtikten yani dolgu eridikten sonra dilenirse tekrarlayan uygulamalar ile elde edilen burun estetiği sonucu devam ettirilir. Veya hasta kalıcı bir sonuç isteyorsa, burun estetiği ameliyatı ile sonuç kalıcı hale getirilmiş olur.

Burun dolgusu ile neler yapılabilir?

  • Burun eğriliği tamamen giderilebilir veya hafifletilebilir
  • Burun ucu kaldırılabilir
  • Burun asimetrisi düzeltilebilir
  • -Burun estetiği ameliyatı sonucu oluşan problemler giderilebilir
  • -Burun dudak bileşkesi belirginleştirilebilir
  • -Burun sırtı düzleştirilebilir
  • -Burun alın ilişkisi düzeltilebilir
  • -Burun kanadı çentiklenmesi düzeltilebilir

Tüm bu uygulamalar ve burada bahsedilmeyen diğer işlemler için, hastanın muayene edilmesi ve detaylı bir şekilde analiz edilmesi gereklidir.

Burun dolgusu ile burun fonksiyonları düzeltilebilirmi?

Çok ciddi nefes alma problemine sebep olan septum eğrilikleri, konka hipertrofileri, valv yetmezliği gibi anatomik problemlerin burun dolgusu ile giderilmesi mümkün değildir. Ancak burun dolgusu uygulamalarında valv açısının kısmi düzeltilmesine bağlı olarak nefes almada düzelme olduğunu belirten hastalarım olmuştur. Yani çok sık olmasada burun dolgusu uygulamalarında fonksiyonel düzelme beklenebilir.

Daha önce ameliyat edilmiş burunlarda burun dolgusu uygulanabilirmi?

Ameliyat sonrası istenilen sonuçların elde edilemediği vakalarda burun dolgusu uygulamaları ile problemlerin çözümü mümkündür. Böylece tekrar ameliyat olmak istemeyen hastalarda basit bir uygulama ile problem çözülmüş olur.

Burun dolgusu uygulamasında ağrı olurmu?

İşlemde kullandığımız dolgu içerisinde anestezik madde bulunmaktadır. Ayrıca işlem öncesinde anestezik krem uygulaması ve işlem sırasında özel soğutucu uygulaması ile işlemin ağrısız olması sağlanmaktadır.

Burun dolgusunun yan etkileri nelerdir?

Yüz dolgusu uygulamalarının tüm olası yan etkileri burun dolgusu için de geçerlidir. Allerjik reaksiyon, kanama, enfeksiyon, granülom oluşumu bu komplikasyonlar içerisinde yer alır. Burada bilinmesi gereken önemli husus, tecrübeli ellerde ve uygun şekilde kullanıldığında, komplikasyon oranının yok denecek kadar düşük oranlarda olduğudur.

Burun dolgusu kim tarafından yapılmalıdır?

Burun dolgusu kesinlikle burun anatomisi ve burun estetiği konusunda tecrübeli bir estetik cerrahi uzmanı tarafından yapılmalıdır. Aksi takdirde istenmeyen sonuçlar ile karşılaşılabilir.

Kalıcı burun dolgusu varmıdır?

Burun dolgusu için kalıcı yada uzun süre erimeyen ürünlerin kullanılması sakıncalıdır. Bu ürünlerin kullanılması telafisi son derece güç hatta imkansız sonuçlara sebep olabilir. Bu nedenle burun dolgusu için kullanılan ürünün eriyebilen bir ürün olması ve mutlaka bilinen bir dolgu markasının tercih edilmesi son derece önemlidir. Piyasada ne olduğu bilinmeyen ürünlerle ilgili olarak söylenen 5 sene- 10 sene kalıcılık sürelerine itibar edilmemelidir.

Bugün dünyanın en çok tercih edilen ve ençok bilinen dolgu markaları 18 ay üzerinde kalıcılığı olan bir dolgu üretmemektedir. Bu tamamen hasta güvenliği ile ilgili bir durumdur.

Kimlere burun dolgusu yapılmaz?

Burun dolgusu ile ilgili beklentileri gerçekçi olmayanlara burun dolgusu yapılmaz.

Burun dolgusu estetik burun ameliyatı öncesi deneme amaçlı
yapılabilirmi?

Evet yapılabilir. Özellikle burun estetiği konusunda net karar verememiş olan bireylerde, öncelikle yapılacak kısa süreli bir burun dolgusu ile kişinin olası burun estetiği sonucunu denemesi sağlanmış olur. Bu uygulama ile kişinin olumlu veya olumsuz vereceği kararın netleşmesine yardımcı olunur.

Burun dolgusu ile birlikte sıklıkla yapılan dolgu uygulaması varmıdır?

Özellikle çene ucu dolgusu, dudak dolgusu ve yanak dolgusu uygulamaları burun dolgusuyla birlikte sıkça yaptığımız uygulamalar arasındadır. Bu yüz dolgusu uygulamalarının birlikte kullanımı ile estetik açıdan orantılı yüz görünümü sağlanmış olur.

Gülerken, konuşurken burun ucunun aşağı çekilmesi durdurulabilir mi?

Özellikle mimiklere bağlı olarak (konuşma, gülme sırasında) burun ucunun aşağıya doğru çekildiği olgularda, burun ucunu çeken kasın bloke edilmesi mümkündür. Böylece yapılan değerlendirmenin sonucuna göre, burun dolgusuyla birlikte çekilmeyi sağlayan kası geçici olarak bloke edici işlemlerde yapılabilmektedir.

Revizyon Burun Estetiği

By | | 2 Comments

Revizyon Burun Estetiği – Revizyon Rinoplasti

Burun estetiği ameliyatları estetik cerrahi uygulamaları içerisindeki en komplike işlemlerden bir tanesidir. Burun estetiği ameliyatlarında estetik cerrahın güzellik görüsü ve anlayışı yanında yeterli tecrübe ve beceriye sahip olması, başarılı bir sonuç için mutlaka gereklidir. Bu durumda malesef ehil ellerde gerçekleştirilemeyen burun estetiği ameliyatları sonrasında istenmeyen sonuçlar ile karşılaşılmaktadır. Bunun yanısıra hastanın beklentisi iyi analiz edilmeden gerçekleştirilen burun estetiği operasyonları sonrası hasta memnuniyetsizliği yaşanabilmektedir. Bu gibi durumlarda önceden ameliyat edilmiş burunu düzeltmek için gerçekleştirilen ikinci burun estetiği operasyonlarına sekonder rinoplasti, üçüncü burun estetiği operasyonlarına ise tersiyer rinoplasti şeklinde isimler vermekteyiz. Bu işlemlerin tamamını ise revizyon rinoplasti olarak adlandırmaktayız.

Revizyon rinoplasti operasyonu kimler tarafından yapılmalıdır?

Daha önceden ameliyat edilmiş bir burunu düzeltebilmek, bir burun estetiği operasyonuna göre çok daha zordur. Sizden önce yapılan ameliyat ile burun yapısı ve anatomisi bozulmuştur ve dokular birbirine yapışıkdır. Bu sebeple sekonder rinoplasti operasyonları mutlaka burun estetiği konusunda uzmanlaşmış bir estetik cerrahi uzmanı tarafından yapılmalıdır.

Revizyon rinoplasti operasyonunun burun estetiği ameliyatına göre farkı nedir?

Bozulmuş olan bir yapıyı yen baştan onarmak ve fonksiyon sağlamak gerektiğinden deneyim gerektiri. Ayrıca burun dokusunun bozulmuş kıkırdak ve kemik yapısını yeniden oluşturmak gerektiğinden sıklıkla doku ihtiyacı olmaktadır. Bu doku ihtiyacı genellikle kişinin kendi kulak kıkırdağı, kaburga kıkırdağı veya leğen kemiğinden sağlanmaktadır. Ancak kadavra kıkırdağı yada kemiğide bu amaçla başarıyla kullanılmaktadır.

Revizyon burun estetiği ameliyatında kaburga yada kulak kıkırdağı kullanılması şartmıdır?

Genellikle buna ihtiyaç duyulsada bazen septum dediğimiz burun kıkırdağına dokunulmayan vakalarda kaburga yada kulak kıkırdağına ihtiyaç kalmaz. Yani burun kıkırdağı başarılı bir şekilde kullanılır. Bunun dışında mevcut problem kıkırdak alımını gerektirmiyorsa, kaburga yada kulaktan kıkırdak alınmadan sekonder burun estetiği yapılabilir.

Kıkırdak ve kemik doku dışında revizyon burun estetiği ameliyatlarında ne kullanılabilir?

Yağ enjeksiyonları, fasya dokusu, dermis dokusu bu ameliyatlarda kullanılabilmektedir.

Revizyon rinoplasti olgularında sıklıkla görülen problemler nelerdir?

Sekonder rinoplasti için başvuran hastalarımızda sıklıkla burun ucu eğriliği, burun ucunun düşük olması, burnun basık ve çökük olması, burun sırtının dar olması, nefes alma problemi, ters v deformitesi, burunda asimetri problemleri gözlemlenir. Tüm deformitelerin ayrıntılı analizi ve bu problemlere yönelik ameliyat planlaması yapılması başarılı bir sonuç için oldukça önemlidir.

Revizyon burun estetiği ameliyatı ne kadar sürer?

Revizyon rinoplasti genel anestezi altında yapılır ve deformitenin ağırlığına göre 2,5 ile 4 saat arasında değişen bir operasyon süresi söz konusudur.

Revizyon burun estetiği ile nefes alma problemi düzeltilir mi?

Burun estetiği sonuçlarından memnun olmadığı için bana başvuran pekçok hastada aynı zamanda ciddi nefes alma sorunları bulunduğunu görürüz. Yapılan burun estetiği sırasında burun kıkırdak ve kemik yapılarının bozulması sıklıkla bu nefes alma probleminin sebebi olmaktadır. Pekçok hastam tarafından sadece iyi nefes alabilmek için dahi olsa bu ameliyatı olmak istediklerini sıklıkla duymuşumdur. Sekonder rinoplasti ameliyatı ile yapılan kıkırdak ve doku eklemeleri sayesinde nefes alma probleminiz giderilir ve sağlıklı nefes almaya başlarsınız. Buradaki önemli nokta bozulmuş olan yada iyi düzeltilememiş yapıların tespit edilip gerekli düzeltme ve onarımın yapılmasıdır.

Burnumdaki problemler daha basit bir girişimle düzeltilemezmi ?

Bazen sekonder rinoplasti ( revizyon burun estetiği ) için başvuran hastalarımız, kıkırdak veya kemik alımı işlemlerinden ve tekrar bir burun estetiği operasyonu geçirmekten çekinirler. Bu gibi durumlarda kişiyi ençok rahatsız eden probemleri çözmek üzere bir ameliyat planlaması yapılabilir. Böylelikle daha büyük ve ciddi bir operasyondan kaçınılarak, sadece hastanın temel şikayetlerini giderici yada hafifletici bir operasyon gerçekleştirilmiş olur.

Sadece dolgu ile burun çöküklüğü giderilemezmi?

Dolgu uygulamaları ile burun çöküklüğü tabiki giderilir. Oldukça başarılı sonuçları oan ve hasta menuniyetinin yüksek olduğu bir yöntemdir. Ancak sonuçların kalıcı olmaması bir dezavantajdır. Kullanılan dolgu maddesinin içeriğine göre 18 ay ile 3 sene arasında değişen kalıcılık söz konusudur. Bu sebeple birkaç dolgu uygulaması sonrasında kıkırdak yada yağ dolgusu ile kalıcı sonuç sağlanması mümkündür.